Akti i ndryshuar për të huajt 2021

Legjislacioni suedez i migracionit do të ndryshoj më 20 korrik 2021. Rregulla të reja do futen në zbatim në të njëjtën kohë kur mbaron edhe afati ligjit i përkohshëm. Shumë nga ata që kanë aplikuar për një leje qëndrimi dhe nuk kanë pergjigje nga zyrat e emigracionit para 20 korrikut do të ndikohen nga rregullat e reja.

Ndryshimet në Ligjin për të Huajt nënkuptojnë, ndër të tjera, që të gjitha lejet e reja të qëndrimit do të jenë me kohe te kufizuar.

Leja e qëndrimit të përhershëm

Disa nga  kërkesat e reja për marrjen e një leje qëndrimi të përhershme jane:

Duhet të jeni në gjendje të mbani veten me te ardhura te mjaftueshme.

Duhet të keni pasur një leje qëndrimi për të paktën tre vjet.

Duhet të keni pasur një leje qëndrimi të përkohshme për të paktën tre vjet

Duhet te keni ber një jetë të denjë dhe te mos jeni denuar per krime (madje edhe aplikantet mbi moshën 15 vjeç mund të refuzohen nëse ata kanë kryer krim).

 Për të qenë në gjendje të aplikoni për një leje qëndrimi të përhershme, duhet të plotësoni edhe kërkesat për zgjatjen e lejes tuaj të qëndrimit aktuale. Kjo do të thotë që kërkesat për marrjen e një leje qëndrimi të përhershme mund jen të ndryshme për cdo rast, në varësi të llojit të lejes që keni.

Çdo aplikant duhet të plotësojë kërkesat për të marrë një leje qëndrimi të përhershme. Kështu që nuk do të jetë më e mundur që një i anetar i familjes të marrë automatikisht një leje qëndrimi të përhershme duke perfitur nga bashkshorti apo bashkshortja.

Do të ketë gjithashtu ndryshime se kush do mbulohet nga kërkesat e suportimit ekonomik kur të afërmit aplikojnë për një leje qëndrimi.

Kohëzgjatja e lejes së qëndrimit

Të gjitha lejet e reja të qëndrimit do të jenë me kohe te kufizuar. Të vetmit njerëz që mund të marrin një leje qëndrimi të përhershme,(permanent) qe në shqyrtimin e parë, do jen refugjatët e kuotave. Leja e parë e kufizuar në kohë mund të ndryshojë në kohezgjatjen e saj, por në rastin e rinovimit, leja e qëndrimit dy-vjeçare do te jete baze pavarësisht nga lloji i lejes qe dispononi. Shumica e njerëzve do të duhet të aplikojnë të paktën një herë për rinovimin e lejes së tyre të qëndrimit para se të mund të aplikojnë për një leje qëndrimi të përhershme.

Leje qëndrimi për të afërmit

Të afërmit e një personi që është një shtetas suedez ose ka një leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme në Suedi u jepet leja e qëndrimit maksimumi dy vjet në aplikimin e parë. I afërmi në Suedi duhet të jetë në gjendje të suportoje veten dhe anëtarët e familjes që duan të aplikojnë për një leje qëndrimi dhe të ketë një shtëpi me madhësi dhe standard të mjaftueshëm për të jetuar të gjithë. Rregullat e reja nënkuptojnë ndryshime në atë që preket nga kërkesa për mirëmbajtje.

Në rast të rinovimit te lejes, të afërmve mund t’u jepet një leje qëndrimi dy-vjeçare. Eshte e mundur që të afërmit të aplikojnë për një leje qëndrimi të përhershme në lidhje me një kërkesë për një leje qëndrimi të zgjatur, por jo më herët se pas tre vjetësh.

Shtetësia

Raporti 2020/21: SfU14 Riksdag tha jo për rreth 30 propozime për shtetësinë suedeze në lëvizje nga periudha e përgjithshme e lëvizjes 2020. Arsyeja është, ndër të tjera, se Riksdag dëshiron të presë hetimet e vazhdueshme ose vlerëson se legjislacioni aktual është i mjaftueshëm.

Propozimet kanë të bëjnë me, për shembull, testet e aftësive gjuhësore dhe shoqërore, vetë-mjaftueshmërinë si kusht për shtetësinë dhe forcimin e të ashtuquajturës kërkesë qëndrimi, dmth kërkesën që një person duhet të ketë qëndruar në Suedi për një numër të caktuar vitesh për të marrë shtetësinë.

Emigranti që ka qëndruar në Suedi me një leje qëndrimi dhe gjatë asaj kohe ka krijuar një lidhje të veçantë me Suedinë do të jetë në gjendje të pajiset me një leje qëndrimi nëse rrethanat janë veçanërisht të dhimbshme dhe jo te zakonshme.

Riksdag gjithashtu bëri tre njoftime për qeverinë për te rishqyrtuar  propozimet e kërkesave te njohurive në suedisht dhe studimeve sociale për perfitimin e lejes qëndrimi të përhershem dhe mundësine për të refuzuar lejen e qendrimit për shkak të moshës.

Moderuar: 2021-06-17 Debati: 2021-06-22 Vendimi: 2021-06-22 Ndryshimet në ligj do të hyjnë në fuqi më 20 korrik 2021.

Om ni vill läsa på avsnitten på svenska tryck länken nere.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Forandrad-utlanningslag-2021.html

MIGRATIONSVERKET/ RIKSDAG