Pixabay License. Gratis för kommersiellt bruk. Ingen attribution krävd

Rregulla të reja për mbajtësit e lejeve të punës në Suedi mund të hyjnë në fuqi që nga fundi i vitit, tha Ministri i Drejtësisë Morgan Johansson kur u paraqitën propozimet.

Një hetim i qeverisë të martën paraqiti dy raportet e para në propozimet për të forcuar rregullat e Suedisë për migracionin e punës, për të goditur të ashtuquajturin ‘dëbim talentesh’ dhe punëdhënës të pandershëm që abuzojnë sistemin.

Raporti propozon që të bëhet i detyrueshëm për mbajtësit e lejeve të punës të cilët dëshirojnë të sjellin familjen e tyre në Suedi për të provuar se mund t’i mbështesin financiarisht – që zakonisht quhet “kërkesa për suport”.

Ministri i Drejtësisë Morgan Johansson tha se kjo ishte një “mprehje thelbësore” e rregullave aktuale.

Aplikanti kryesor do të duhet vetëm të provojë se paga e tyre është mjaft e lartë për të mbajtur veten dhe familjen e tyre, jo se shtëpia e tyre është mjaft e madhe. Raporti argumenton se një kërkesë për strehim do ta bënte të vështirë për qytetet e mëdha – ku strehimi është i shtrenjtë dhe vështirë të realizohet – për të tërhequr talentë ndërkombëtarë.

Raporti sugjeron gjithashtu futjen e një vizë talentesh, e cila do të lejonte të huajt me një diplomë pasuniversitare të marrin një vizë nëntë mujore për të ardhur në Suedi dhe për të kërkuar punë – në vend se të gjejnë një punë dhe të aplikojnë nga jashtë.

Qeveria dëshiron të godasë punëdhënësit e pandershëm, të cilët nuk i përmbushin ato që iu premtua mbajtësit të lejes së punës kur ranë dakord të vinin në Suedi. Raporti i dytë, i pritur në nëntor, pritet të paraqesë një analizë më të thelluar mbi shkallën e problemit të punëdhënësve që abuzojnë me sistemin e lejes së punës.

Por një çështje tjetër prek mbajtësit e lejeve të punës të cilët deportohen për shkak të gabimeve të vogla administrative nga punëdhënësi i tyre ose vetë – për shembull duke mos bërë pushime të mjaftueshme, dhe më pas refuzimi i rinovimit të lejes së tyre.

Ndërsa problemi, i cili është bërë i njohur si dëbimi i talenteve, nuk është aq i gjerë sa disa vjet më parë, ai ende prek jetën e shumë njerëzve. Hetimi thekson se “rastet e vogla” të gabimeve nuk duhet të çojnë në deportim, për sa kohë që ndryshimi nuk është thelbësor dhe ka një shpjegim “të arsyeshëm”, dhe se Agjencia e Migracionit duhet të bëjë një vlerësim të përgjithshëm se si kontrata e mbajtësit të lejes krahason me praktikën e industrisë.

Raporti gjithashtu propozon heqjen e afatit kohor se sa herë një mbajtës i lejes së punës lejohet të aplikojë për një leje të re të përkohshme para se të duhet të aplikojnë në vend që ajo të kthehet në një leje qëndrimi të përhershme.

Ai gjithashtu propozon që Agjencia Suedeze e Migracionit duhet të kryejë kontrolle të kushteve të punësimit për punëdhënësit e mbajtësve të lejeve të punës. Punëdhënësit do të jenë të detyruar të raportonin çdo përkeqësim në këto kushte dhe do t’u nënshtrohen një gjobe ose edhe burgimi nëse nuk do të raportojnë këto ndryshime. Kërkimi sugjeron gjithashtu një alternativë të mundshme të kërkimit të një kontrate pune në mënyrë që të lëshohet një kërkesë për leje pune.

Qëllimi është goditja e punëdhënësve të pandershëm që ndryshojnë kushtet për punëtorët e tyre të huaj pasi të miratohet leja e tyre e punës. Në këtë moment, kur kjo ndodh ndonjëherë do të thotë që kërkesat e ardhshme për një zgjatje të lejes së punës nga punonjësi refuzohen – edhe nëse ata nuk janë më të punësuar nga kompania që ka bërë gabimin ose ka thyer rregullat.

Johansson tha se nëse projektligji miratohet nga parlamenti, kjo do të ndodhë “sa më shpejt të jetë e mundur” dhe se data e propozuar për ndryshimet që do të hynin në fuqi është 1 Janar 2022.