Credits: Doris Beling/Folio/imagebank.sweden.se

Depozita.

Qëllimi i depozitës është që të mbulojë çdo kosto të dëmit të shkaktuar nga qiramarrësi. Depozita mund të përdoret gjithashtu nëse qiramarrësi nuk paguan qiranë. Nëse qiramarrësi është korrekt dhe kujdeset për apartamentin dhe paguan qiratë e tyre në kohë, qiramarrësi duhet të marrë depozitën e plotë kur ikën nga banesa.

Detyra e kujdesit të qiramarrësit.

Qiramarrësi ka detyrimin të kujdeset mirë për apartamentin gjatë periudhës së qirasë, Kapitulli 12. Seksioni 24 JB. Qiramarrësi është i detyruar të kompensojë çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia tij ose nga neglizhenca e çdo personi që i përket shtëpisë së tij ose mysafirit të tij ose të çdo personi tjetër që ka pasur në banesë ose që kryen punë atje për llogari të tij.

Qiradhënësi ka të drejtë të marrë një pjesë nga depozita nqs shtëpia është ndotur. Fakti që sendet nuk janë në vendin e duhur është diçka që nuk është e mbuluar nga depozita për aq kohë sa sendet janë në gjendjen e tyre origjinale. Meqë qiradhënësi nuk dëshiron ta kthejë depozitimin e qerasë zyrtarisht, ju mund të aplikoni për ndihmë e Autoritetit të përmbarimit ( Kronofogden) Ju mund të bëni kërkesë të shkruar pranë Kronofogden për një pagesë të prapambetur. (lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (BFL)

Përmbledhje dhe këshillaNë mënyrë të përmbledhur, depozita nuk rregullohet nga asnjë ligj. Nëse në banesë ndodhin dëme, pronari mund të marrë pjesë në depozitë si kompensim për dëmin që ka ndodhur. Duke pasur parasysh se pronari nuk mund të arrihet me telefon, ju mund të shkoni në Autoritetin e Zbatimit dhe të bëni kërkesë për një urdhër pagese. Më shumë informacion në lidhje me porosinë për pagesë mund të gjenden në faqen e internetit të Autoritetit Suedez të Përmbarimit. (Kronofogdemyndigheten)

ARJAN DAVIDHI

Source: Juridik till alla.

2021/03/01