Credits: Hans Strand/Folio/imagebank.sweden.se

Këto janë disa nga ndryshimet e ligjit në Suedi këtë vit.

Vlerësimi standard i të ardhurave për tatimin e shtyrë mbi fitimet nga shitjet e banesave . Kur shisni një pronë në Suedi, ju jeni përgjegjës për të paguar taksën e fitimeve kapitale prej 22 % në çdo fitim që bëni nga shitja, por ju mund të shtyni pagesën për sa kohë që përdorni paratë për të blerë një shtëpi tjetër në BE / EEA. Nëse keni blerë shtëpinë tuaj të re në Suedi, më parë duhej të paguash rreth 0.5 për qind të interesit për tatimin e shtyrë – por kjo ndryshoi më 1 janar, kur Suedia hoqi këto pagesa të interesit.

Sipas Agjencisë Tatimore (Skatteverket), kjo do të thotë që nëse e keni shitur shtëpinë tuaj në Suedi 2014-2019, ju mund të keni të drejtë për të marrë paratë mbrapa. Nëse mendoni se kjo vlen për ju, ju duhet të kontaktoni Skateveverket.

Zbritja për punët shtëpiake u shtua dhe u ngrit limiti. Kjo do të thotë që ju mund të merrni para mbrapa nga taksat tuaja nëse keni pasur punë që janë bërë në shtëpinë tuaj. Kjo do të thotë që tani përfshin për shembull : pastrimi rrobave tuaja në një pastrues profesional, shërbime mobilimi, dhe transportimin e artikujve të vjetër për shembull një dyqan të dorës së dytë. Limiti gjithashtu është ngritur në 75,000 korona.

Edhe nëse ju banoni jashtë Suedis por punoni përkohësisht në Suedi, zbritjet e taksave RUT bëhen më bujare në vitin 2021. Ligji i ri thotë se faktori kyç është fakti se në emër të kujt është kryer puna.

Dispozitat për regjistrimin e operatorëve të dronëve paraqitën rregulla të reja për operatorët e dronëve hynë në fuqi më 1 janar. Kjo do të thotë që njerëzit që duan të fluturojnë dronë më të rëndë se 0.25 kg do të duhet të aplikojnë për një licencë të droni, dhe një person përgjegjës për fluturim do të duhet të regjistrohet me një ID të operatorit.

Tarifat e pasaportave rriten në 50 korona.

Ata që dëshirojnë të aplikojnë për një pasaportë suedeze duhet të paguajnë 400 korona, që nga 1 janari. Arsyeja është se zyrat e pasaportave të autoriteteve policore kanë pasur një deficit në vitet e fundit.

Mbikëqyrja e të rinjve – një dënim i ri për shkelësit e rinj këtë rregull të ri, i cili hyri në fuqi më 1 janar, do të thotë që shkelësit e rinj mund të dënohen me ‘mbikëqyrjen e të rinjve’, një dënim që do të dorëzohet në rastet kur llojet e tjera të dënimeve për të rinjtë nuk janë të ashpra që ata të reflektojnë. Në praktikë, kjo mund të nënkuptojë një mbikëqyrje, ose duke u ndalur nga vende të caktuara. Shkelësve të rinj mund tu dorëzohet një urdhër i tillë .

Reduktimi i taksave të paraqitur për njerëzit që bëjnë investime të gjelbra . Nga 1 janari, njerëzit që bëjnë investime të gjelbra mund të kenë zbritje tatimore prej 15 për qind për panelet diellore dhe 50 për qind për ruajtjen e prodhimit privatë të energjisë elektrike dhe pikat e ngarkimit për automjetet elektrike – edhe pse jo më shumë se modeli i ri do të jetë i ngjashëm me zbritjet e taksave për pastrim dhe shërbime rinovimi në shtëpi (Rot & Rut) kështu që blerësi do të përfitojë në pikën e blerjes.

Futja e një reduktimi të taksave rajonale në disa komuna të caktuara të pakufishme.

Kjo hyri në fuqi më 1 dhjetor 2020, duke marrëparasysh fillimin e vitit të taksave që fillon pas 31 dhjetorit 2019. Kjo do të thotë që njerëzit që jetojnë në komuna të caktuara rurale – kryesisht në Sveal Norrland dhe Veri-Perëndim

Dispozitat plotësuese në marrëveshjen e tërheqjes ndërmjet Britanisë së Madhe dhe BE .

Periudha e tranzicionit pas Brexit përfundoi më 31 dhjetor 2020, që do të thotë se rregulloret e reja që hynë në fuqi në Suedi më 1 dhjetor kanë zëvendësuar plotësisht ato të mëparshmet. Për britanikët në Suedi, kjo do të thotë që ata do të duhet të aplikojnë në Agjencinë Suedeze të Migracionit për një status të ri të qëndrimit për të pasur qëndrim në të ardhmen e tyre në Suedi.

Dispozitat për reduktimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore të punëdhënësve për punonjësin e parë do të bëhen të përhershme që nga viti 2017.

Kur një firmë punësonte punonjësin e parë kishte reduktim të pagesave për sigurimeve shoqërore. Ky rregull ishte i përkohshëm dhe do të skadoj në fund të vitit 2021, por në vend të kësaj do të bëhet i përhershëm nga 1 janari 2021.

the.local.se shqipëruar nga : Arian Davidhi.