Förslag om nya regler för maxinsättningar och välkomstbonusar


Masa të zgjatura për të zvogëluar rreziqet në tregun e lojrave si rezultat i shpërthimit të covid-19

Sfondi i vendimit është që pandemia konsiderohet të rrisë rreziqet e shëndetit të sëmurë midis atyre që kanë ose rrezikojnë të marrin probleme të lojërave të fatit. Kufizimet e reja kanë për qëllim format e lojërave që sipas Qeverisë janë jashtëzakonisht të rrezikshme, siç janë kazinotë në internet dhe ATM-të.

Propozimet për një periudhë të zgjatur të vlefshmërisë për rregulloren e përkohshme mbi masat e përgjegjësisë së përkohshme janë dërguar për konsultim. Memorandumi propozon që kërkesat më të rrepta për shkak të covid-19 do të vazhdojnë të zbatohen deri në fund të qershorit 2021.

Ne shohim që zhvillimi i covid-19 po shkon në drejtim të gabuar në disa pjesë të vendit. Situata është shumë e rëndë. Në vazhdën e pandemisë, ne shohim rreziqe të vazhdueshme në fushën e lojërave të fatit, që do të thotë që ne duhet të veprojmë për të zvogëluar rreziqet për konsumatorët e ndjeshëm, thotë Ministri i Sigurimeve Shoqërore Ardalan Shekarabi.

Memorandumi që është paraqitur për konsultim deri dhe përfshirë më 23 nëntor 2020 përmban propozime për zgjerimin e kërkesave të mëposhtme:

⬛️ kufiri i depozitave për lojërat në kazinotë në internet nuk mund të kalojë 5,000 SEK dhe kufiri përkatës i humbjes do të zbatohet për lojërat në ATM,

⬛️ do të jetë e detyrueshme për lojtarët të vendosin kufizime në kohën e lojës kur luajnë në kazinotë në internet dhe ATM, dhe

⬛️ Bonuset e ofruara nga të licencuarit që ofrojnë kazino në internet dhe ATM mund të arrijnë maksimumi 100 SEK.

Rregullorja e përkohshme për masat e përgjegjësisë së lojërave të fatit do të skadojë në fund të vitit 2020.

Rregullorja tani propozohet të ketë një periudhë të zgjatur vlefshmërie deri në fund të Qershorit 2021.