Ndryshimet e këshillave nga udhëtimet e panevojshme në të gjitha vendet.

Në lidhje me këshillat nga udhëtimet e panevojshme në të gjitha vendet, e cila u vendos në 14 Mars 2020 dhe e cila është zgjatur më tej, Ministria e Punëve të Jashtme vendos si vijon:

⬛️ Ministria e Punëve të Jashtme ka vendosur me dt 9 nëntor, të zgjasë këshillat nga udhëtimet e panevojshme në të gjitha vendet jashtë BE / EEA / zona Shengen / Britania e Madhe deri më 31 janar 2021.

⬛️ Për Estoninë, Irlandën dhe Letoninë, zbatohen këshillat nga udhëtimet e panevojshme deri më 18 nëntor 2020.

⬛️ Në vendimet e mëparshme, Ministria e Punëve të Jashtme ka hequr ndalimin e udhëtimit të panevojshëm në: Andorra, Belgjikë, Bullgari, Qipro, Danimarkë, Finlandë, Francë, Greqi, Islandë, Itali, Kroaci, Lihtenshtejn, Lituani, Luksemburg, Maltë, Monako, Hollandë, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, San Marino, Zvicra, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Mbretëria e Bashkuar, Republika Çeke, Gjermania, Hungaria, Qyteti i Vatikanit dhe Austria.

➖ Këto vende janë ende të përjashtuara nga këshillat e udhëtimeve të panevojshme.

➖ Ministria e Punëve të Jashtme ka hapur një numër të veçantë për pyetjet në lidhje me koronavirusin dhe udhëtarët: 08-405 92 00