Kvarskatt? - Betala in senast 12... - Wolters Kluwer Skatt & Ekonomi  Sverige | Facebook


Paguaj taksën e mbetur

Në deklaratën tuaj përfundimtare të taksave, ju mund të shihni se sa duhet të paguani dhe kur paratë duhet të depozitohen në llogarinë e Zyrës Suedeze të Taksave më së voni. Deri atëherë, ju mund të paguani taksën e mbetur në çdo kohë. Tatimi në burim quhet edhe deficiti përfundimtar i taksës.

Si të paguani taksën e mbetur?

Ju që keni taksë të mbetur për të paguar duhet të bëni një pagesë në llogarinë tuaj të taksës. Ju zgjidhni nëse doni ta ndani pagesën ose nëse doni të paguani gjithçka menjëherë. Ju mund të paguani ose me Swish ose me transfer bankar. Një pagesë me Swish do të jetë e dukshme në llogarinë tuaj të taksave brenda tre ditëve bankare, por shumat do të postohen në llogarinë e taksave në të njëjtën ditë kur bëni pagesën me swish. Një pagesë me transfer bankar do të postohet në llogarinë tuaj tatimore jo më vonë se ditën tjetër bankare dhe pagesa do të jetë e dukshme në llogarinë tuaj tatimore brenda një – tre ditëve bankare. Një ditë bankare është një ditë kur bankat janë zakonisht të hapura.

Paguaj me Swish.
Ju mund të paguani taksën tuaj të mbetur me Swish. Ju mund të paguani një maksimum prej 40,000 SEK në ditë. Hyni në faqet e Mia dhe ndiqni udhëzimet.

Paguaj me bankgiro
Du kan betala din kvarskatt genom att göra en inbetalning till Skatteverkets bankgiro. Kom ihåg att ange ditt OCR-nummer som du hittar i tjänsten OCR-beräkning.
Skatteverkets bankgiro: 5050-1055Paguaj taksat e prapambetura nga një llogari bankare e huaj
Kur paguani nga jashtë, përdorni numrat dhe informacionet e mëposhtme të llogarisë bankare ndërkombëtare:

▪️Numri IBAN: SE56 8000 0890 1196 4624 0516 
▪️Kodi BIC / Swift: SWEDSESS 
▪️Banka:  Swedbank AB, SE-105 34 Stokholm 
▪️Paguesi: Zyra Suedeze e Taksave, SE-831 87 Östersund

Të kihet parasysh kur paguani nga jashtë.

▪️Ju duhet të vendosni si numrin IBAN ashtu edhe kodin BIC kur paguani.
▪️Në mënyrë që pagesa juaj të kreditohet në mënyrë korrekte, duhet të futni edhe numrin tuaj personal ose të organizatës.
▪️Zyra Suedeze e Taksave nuk mund të pranojë një pagesë me çek, të gjitha pagesat duhet të bëhen përmes depozitës në llogarinë e Zyrës Suedeze të Taksave si më sipër.


Kur duhet të paguhet tatimi i mbetur?
Ju që keni taksë të mbetur për të paguar duhet ta bëni këtë jo më vonë se data e treguar në deklaratën tuaj përfundimtare të tatimit. Kur të kthehet deklarata përfundimtare e taksave, ju keni 90 ditë për të paguar taksën e mbetur. Shumica e njerëzve që kanë taksë për të paguar do të marrin kthimin e tyre përfundimtar të tatimit në gusht dhe duhet të kenë paguar taksën deri në 12 nëntor 2020.

Nëse taksa e mbetur për t’u paguar është më e ulët se 100 SEK, mund të prisni të paguani derisa shuma të arrijë 100 SEK.
Ju mund të paguani taksën e mbetur më herët për të shmangur interesin e kostos

Deri në datën e duhur në kthimin tuaj përfundimtar të taksës, ju paguani interes me kosto të ulët për taksën tuaj të mbetur. Norma e interesit me kosto të ulët është 1.25 përqind. Nëse dëshironi të shmangni plotësisht interesin e kostos, mund të bëni një pagesë shtesë të taksës më herët.

Nga cila datë fillon të llogaritet interesi i kostos varet nga sa taksë e mbetur prisni të merrni:

  • Për taksën e mbetur mbi 30,000 SEK, interesi i kostos do të fillojë të llogaritet nga 13 Shkurt 2020.
  • Për taksën e mbetur nën 30,000 SEK, interesi i kostos do të fillojë të llogaritet nga 5 maj 2020.

Ju bëni një pagesë shtesë të taksës duke paguar para në llogarinë tuaj të taksës, ashtu si kur paguani taksën.

Në këtë mënyrë ju e dini se sa duhet të paguani në taksën e mbetur
Pasi të keni marrë deklaratën përfundimtare të taksave, mund të shihni tatimin tuaj përfundimtar

  • Në deklaratën tuaj përfundimtare tatimore thuhet se sa duhet të paguani në taksën e mbetur dhe kur paratë duhet të depozitohen në llogarinë e Agjencisë Suedeze të Taksave më së voni.
  • Pasi të keni marrë deklaratën tuaj përfundimtare të taksave, ju gjithashtu mund të shihni se sa taksë e mbetur duhet të paguani në faqet e mia dhe në shërbimin e llogarisë tatimore.

Pasi të keni marrë deklaratën tuaj tatimore, mund të shihni llogaritjen paraprake të taksave

  • Ju e shihni taksën tuaj paraprake në llogaritjen paraprake të taksës që merrni së bashku me deklaratën tuaj tatimore.
  • Ju gjithashtu mund të shihni llogaritjen paraprake të taksave në aplikacionin e Zyrës Suedeze të Taksave dhe në Kthimin e Tatimit mbi të Ardhurat në e-shërbim 1. Aty mund të shihni gjithashtu se si ndikohet tatimi juaj nga ato që ndryshoni ose shtoni në deklaratën e taksave.

Pyetjet e bëra më shpesh në lidhje me taksën e mbetur.

Çfarë ndodh nëse Zyra Suedeze e Taksave ndryshon diçka në deklaratën time?

Nëse Zyra Suedeze e Taksave ka nevojë për më shumë informacion që të jetë në gjendje të llogarisë tatimin tuaj përfundimtar, ato do të kontaktojnë. Nëse vendosin të ndryshojmë diçka në deklaratë, ato do të dërgojnë njoftimin përfundimtar të tatimit së bashku me vendimin e ndryshimit. Nëse keni taksë për të paguar, duhet ta bëni këtë brenda 90 ditëve, në vend të kohës në tabelë.

Çfarë ndodh nëse nuk i paguaj borxhet e prapambetura në kohë?
Nëse nuk paguani tatimin në burim deri në datën e deklaruar në deklaratën tuaj përfundimtare të tatimit, do të keni një deficit në llogarinë e taksës. Norma e interesit është 16.25 përqind.

Në varësi të madhësisë së deficitit, ju do të merrni një kërkesë për pagesë ose një kërkesë për pagesë.

Pse marr taksë çdo vit?
Fakti që ju merrni tatim në burim mund të ketë disa arsye. Këtu mund të lexoni më shumë se cilat mund të jenë shkaqet dhe si të shmangni taksën e kthimit:
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/deklaration/privatprivatpersonerfaq/varforfarjagkvarskattvarjear.5.15532c7b1442f256baee2d8.html

A mund të porosis një kartë debiti?
Nëse dëshironi të porosisni një kartë pagese, mund ta bëni përmes:
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/bestallningstjanst/blanketter.4.18e1b10334ebe8bc80002026.html

Broshura e llogarisë tatimore (SKV 408)