Për ju që jetoni në Shqipëri me pashaportë Shqiptare nga muaji Janari 2021 për të udhëtuar në Evropë, së pari duhet të aplikoni për vizë ETIAS.

🔴Procesi i aplikimit ETIAS

Procesi i aplikimit ETIAS është i drejtpërdrejtë dhe i lehtë për t’u kuptuar.
🔴Formulari i regjistrimit ETIAS thjesht do të mbledhë informacionin thelbësor të një udhëtari, si dhe detajet e pasaportës së tij/saj.

🔴Para fillimit të procesit të regjistrimit ETIAS, aplikantët duhet të sigurohen se kanë një:

➖Një pasaportë, e vlefshme përtej qëndrimit të synuar në Evropë

➖Një adresë emaili

➖Një kartë debiti ose krediti

🔴 Pa një pasaportë të vlefshme nuk është e mundur të regjistroheni për heqjen e vizës ETIAS.
Adresa e postës elektronike është e nevojshme për të marrë njoftime në lidhje me statusin e aplikimit ETIAS të udhëtarit.

Për të marrë heqjen e vizave evropiane për të udhëtuar në Zonën Shengen, aplikanti duhet të paguajë një tarifë përpara se të paraqesë formularin e regjistrimit ETIAS.

🔴Si të aplikoni për marrjen e vizës ETIAS❓

Qytetarët nga vendet e pranueshme duhet të plotësojnë kërkesat e ETIAS dhe të plotësojnë formularin e regjistrimit me detajet e tyre.  Formulari i regjistrimit ETIAS duhet t’u kërkojë aplikantëve afërsisht dhjetë minuta për t’u plotësuar.

🔴Qytetarët e mbi 60 vendeve kanë të drejtë të aplikojnë për ETIAS.  Kur plotësoni formularin, ata duhet të japin një seri detajesh personale të cilat përfshijnë:

➖Emri i plotë (siç duket në pasaportë)

➖Data dhe Vendi i lindjes

➖Gjinia

➖Adresë

➖Kombësia

🔴Kur përfundoni regjistrimin për ETIAS, të gjithë aplikantët duhet të përfshijnë informacionin e tyre të pasaportës: numrin e pasaportës, datën e lëshimit dhe datën e skadimit.

🔴Para se të dorëzoni formularin ETIAS, secili aplikant duhet të përgjigjet në një seri pyetjesh sigurie, disa prej të cilave kanë të bëjnë me shëndetin e tyre dhe udhëtimet e mëparshme.

🔴Informacioni i siguruar nga aplikantët në aplikacionin online ETIAS shfaqet duke përdorur disa baza të dhënash sigurie si EURODAC, Sistemi i Informacionit të Vizave (VIS) dhe Sistemi i Informacionit Shengen (SIS).

🔴Kur plotësojnë formularin, udhëtarët këshillohen të fusin me kujdes dhe të rishikojnë detajet e tyre pasi gabimet ose pasaktësitë mund të rezultojnë në mos aprovimin e ETIAS.

Sa kohë duhet për të marrë ETIAS❓

🔴Udhëtarëve nuk do t’ju duhet shumë kohë për të marrë heqjen e vizës ETIAS.  Pritet që sistemi ETIAS të përpunojë shumicën e aplikimeve brenda pak minutash.  Sidoqoftë, udhëtarët këshillohen të plotësojnë aplikacionin e tyre në internet të paktën 72 orë para udhëtimit të tyre.

🔴Në programe të ngjashme të heqjes së vizave në vende të tilla si SH.B.A., Kanada dhe Australia, rreth 95% e aplikacioneve aprovohen shpejt.  Parashikohet një normë e ngjashme aprovimi për ETIAS.  Kur të miratohet heqja e vizës ETIAS, aplikanti do të njoftohet menjëherë me email.

Kohëzgjatja e ETIAS❓

🔴Sapo të miratohet ETIAS, ai do të jetë i vlefshëm për një periudhë prej 3 vitesh rresht, ose derisa të skadojë pasaporta e udhëtarit.

🔴Marrja e vizës ETIAS do t’i japë mbajtësit të saj të drejtën për të udhëtuar në dhe brenda Zonës Shengen deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore.

🔴Një ETIAS i aprovuar mund të përdoret për të vizituar vendet anëtare të Zonës Shengen në shumë raste.

🔴ETIAS nuk mund të zgjatet.
Kjo do të thotë që pasi të ketë skaduar, ajo nuk do të jetë më e vlefshme.  Udhëtari do të duhet të regjistrohet përsëri në internet dhe të marrë një autorizim të ri udhëtimi për të vizituar rajonin.

🔴Miratimi ose Refuzimi i Autorizimit të Udhëtimit❓

🔴Në raste të rralla, një aplikim ETIAS mund të mos miratohet.

🔴Sistemi do të kontrollojë të gjitha aplikacionet kundër bazave të të dhënave të sigurisë që përfshijnë një listë vëzhgimi ETIAS, Interpol dhe Europol.  Gjatë këtij procesi të shqyrtimit, flamujt e kuq që janë ngritur rreth udhëtarëve të caktuar do të aktivizohen.

🔴Nëse ka mospërputhje në informacionin e dhënë nga aplikanti, ETIAS ka të ngjarë të refuzohet.

🔴Është e rëndësishme të theksohet se sistemi ETIAS është duke u zhvilluar për të përmirësuar sigurinë kufitare të Evropës.  Qëllimi është të identifikojmë individë që mund të paraqesin kërcënim, të mos prishin udhëtimet në rajon.

Arsyet e Mohimit të ETIAS❓

🔴Një autorizim i udhëtimit ETIAS mund të refuzohet për arsye të ndryshme.  Para se të aplikoni, udhëtari duhet të sigurohet që të ketë një pasaportë të vlefshme.

🔴Ju lutemi vini re arsyet e mëposhtme që mund të rezultojnë në refuzimin e heqjes së vizës ETIAS:

🔴Pasaporta e aplikantit nuk është e vlefshme

🔴Pasaporta e përdorur në aplikacionin ETIAS u raportua e humbur ose e vjedhur

🔴Emri i aplikantit shfaqet në Listën e Vëzhgimit ETIAS

🔴Informacioni që një aplikant ofron në formularin e regjistrimit ETIAS duhet të jetë i vërtetë, i verifikueshëm dhe i azhurnuar.  Sistemet e sigurisë së Evropës do të zbulojnë nëse një udhëtar ka gënjyer për zbatimin e tyre.

ETIAS i revokuar/pezulluar ❓

🔴Është gjithashtu e mundur që kërkesa e një udhëtari të miratohet, dhe më vonë të revokohet/pezullohet.
Kjo mund të ndodhë nëse:

🔴ETIAS është marrë në një mënyrë mashtruese siç është dhënia e detajeve personale të rreme ose lënia e detajeve të çështjeve penale ose mjekësore.

🔴Nëse detajet e udhëtarit nuk i përmbahen më statusit të tyre aktual.  Për shembull, nëse ka pasur një ndryshim të vendbanimit dhe nuk është azhurnuar ose njoftuar

🔴Nëse zbulohet se udhëtari më parë e kaloi kohën e caktuar nga një shtet anëtar i Shengenit

🔴Pasaporta e udhëtarit raportohet e humbur ose e vjedhur.

Çfarë të bëni nëse ETIAS Mohohet❓

➖Nëse një aplikim online ETIAS refuzohet, aplikanti do të ketë të drejtën e apelimit.

➖Ankesat do të bëhen për secilin shtet anëtar të Shengenit, i cili u tregua si porti i parë i hyrjes, dhe vendimi do të merret në përputhje me ligjet e atij vendi.

➖Në këto raste, aplikantët do të mbahen të informuar në lidhje me procesin e apelimit.  Nëse apelimi nuk është i suksesshëm dhe aplikanti beson se trajtimi i tyre nuk ka qenë i drejtë, ata do të kenë të drejtë të kërkojnë informacion nga autoriteti kombëtar në lidhje me arsyet e refuzimit të vizës së tyre dhe të kërkojnë një ndryshim.

Qëndroni të informuar❗