Uppehållstillstånd på svarta marknaden - Nyheter (Ekot) | Sveriges ...

Nëse keni një leje qëndrimi të përhershëm, kjo do të thotë që ju keni të drejtë të jetoni dhe të punoni në Suedi pafundësisht. Nëse keni një leje qëndrimi të kufizuar me kohë, kjo do të thotë që ju mund të qëndroni në Suedi për një kohë të kufizuar. Këtu do të gjeni informacione rreth asaj që vlen kur doni të udhëtoni nga Suedia.

Si dëshmi e lejes së qëndrimit, ju do të merrni një kartë leje qëndrimi. Për ata prej jush që kanë një leje qëndrimi të përhershëm, karta e lejes së qëndrimit është e vlefshme për më së shumti pesë vjet. Atëherë ju duhet një kartë e re. Për ata prej jush me leje qëndrimi të përkohshëm, kartela e qëndrimit është e vlefshme për aq kohë sa leja. Karta e qëndrimit nuk është një dokument identiteti ose një dokument udhëtimi.

Karta e lejes së qëndrimit
Ju që merrni një leje qëndrimi merrni një kartë leje qëndrimi që është dëshmi se ju keni një leje të qëndroni në Suedi. Karta ka një çip kompjuterik që përmban shenjat/gjurmët e gishtërinjve dhe fotot e juaja. Gjithmonë duhet të keni me vete kartën tuaj të lejes së qëndrimit kur kontaktoni, për shembull, autoritetet dhe shërbimin shëndetësor.

Fotografohuni dhe lini shenjat/gjurmët e gishtërinjve
Të gjithë ata që do të marrin një kartë leje qëndrimi duhet të fotografohen. Fëmijët nën moshën gjashtë vjeç nuk kanë pse të lënë gjurmët e gishtërinjve. Ata që për arsye fizike nuk mund, për shembull nëse kanë lëndime të përhershme në gishta, gjithashtu nuk kanë nevojë të lënë gjurmët e gishtërinjve.

Gjurmët e gishtërinjve dhe fotografia ruhen vetëm në chipin e kartës dhe nuk ruhen askund tjetër. Prandaj, ju duhet të fotografoheni përsëri dhe të lini shenjat/gjurmët e gishtërinjve sa herë që keni nevojë për një kartë të re të lejes së qëndrimit. Nuk kushton asgjë për të marrë një kartë leje qëndrimi përveç tarifës së aplikimit për lejen.

Udhëtoni nga Suedia me leje qëndrimi të përhershëm
Ju mund të udhëtoni brenda dhe jashtë vendit kur keni një leje qëndrimi të përhershëm, por kur të largoheni nga Suedia duhet të keni një pasaportë të vlefshme dhe kartën tuaj të lejes së qëndrimit për të qenë në gjendje të ktheheni.

Nëse keni një leje qëndrimi të përhershëm, mund të jeni larg Suedisë deri në një vit dhe të mbani lejen tuaj të qëndrimit.

Nëse jeni larg për më shumë se një vit ose nëse planifikoni të vendoseni në një vend tjetër, Zyra Suedeze e Migracionit mund të anullloj/revokojë lejen tuaj të qëndrimit. Nëse, nga ana tjetër, ju bëni një kërkesë për të mbajtur lejen tuaj të përhershme, mund të jeni larg Suedisë deri në dy vjet. Kërkesa juaj duhet të jetë pranuar nga Bordi Suedez i Migracionit jo më vonë se një javë para se të transferoheni në një vend tjetër. Nëse nuk vendoseni përsëri në Suedi pas dy vjetësh, leja juaj e qëndrimit mund të revokohet.

Bëni kërkesë për të mbajtur lejen tuaj të përhershme të qëndrimit
Për të aplikuar për leje qëndrimi të përhershëm, plotësoni formularin Regjistrim për marrjen e lejes së qëndrimit të përhershëm, numrin 186011. Dërgoni formularin në migrationsverket@migrationsverket.se ose në

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Kërkesa juaj duhet të jetë pranuar nga Zyra Suedeze e Migracionit jo më vonë se një javë para se të transferoheni në një vend tjetër. Nëse udhëtimi juaj anulohet, duhet ta njoftoni Zyrën Suedeze të Migracionit për këtë jo më vonë se ditën kur filluat të udhëtonit.

Aplikimi për leje qëndrimi të përhershëm, formularin numër 186011 (në Suedisht) PDF

Njoftimi i dëshirës për të mbajtur lejen e qëndrimit të përhershëm, formularin numër 187011 (në anglisht) PDF

Nëse leja juaj e qëndrimit të përhershëm ka skaduar

Nëse nuk jeni në Suedi dhe leja juaj e qëndrimit nuk është më e vlefshme, duhet të aplikoni për një të ri nëse dëshironi të udhëtoni përsëri në Suedi. Ju aplikoni në një ambasadë Suedeze ose konsullatë të përgjithshme në vendin ku jetoni dhe leja duhet të jetë e gatshme përpara se të udhëtoni në Suedi.

Nëse më parë keni pasur një leje qëndrimi të përhershme dhe po aplikoni përsëri për leje qëndrimi sepse keni jetuar më parë në Suedi, Zyra Suedeze e Migracionit shikon se çfarë lidhje keni me Suedinë. Zyra Suedeze e Migracionit gjithashtu shikon se sa kohë keni jetuar në Suedi dhe sa kohë keni jetuar në një vend tjetër. Kontaktoni ambasadën suedeze ose konsullatën e përgjithshme për më shumë informacion se si të aplikoni dhe çfarë aplikohet nëse më parë keni pasur leje qëndrimi të përhershëm.

Udhëtoni nga Suedia me leje qëndrimi të përkohshëm
Nëse keni një leje qëndrimi të përkohshëm, ju mund të udhëtoni brenda dhe jashtë vendit ndërsa leja juaj është e vlefshme, por nëse po largoheni nga Suedia, duhet të keni një pasaportë të vlefshme dhe kartën tuaj të lejes së qëndrimit për të mundur të ktheheni.

Nëse leja juaj e përkohshme e qëndrimit ka skaduar
Nëse keni udhëtuar jashtë Suedisë dhe leja juaj e qëndrimit nuk është më e vlefshme, duhet të aplikoni për një të ri nëse dëshironi të udhëtoni përsëri në Suedi. Ju aplikoni në vendin ku jetoni dhe leja duhet të jetë e gatshme përpara se të udhëtoni në Suedi.