Så ska du tänka för att få ut mest av ditt studielån


A mund të marr ndihmë studentore nga CSN nëse studioj suedisht si gjuhë të dytë, SAS❓

Po, ju mund të merrni mbështetjen e studentëve për të studiuar suedisht si gjuhë të dytë (shpesh e shkurtuar SAS ose SvAS).

🟡Ekzistojnë edhe më shumë kushte që duhet të plotësoni në mënyrë që të merrni grante dhe kredi.

Ndihma studentore – Ndihmë falas dhe kredi studentore

🟡Ndihma e studimit përbëhen nga dy pjesë – një ndihmë/falas që merrni dhe një kredi që duhet të paguani.

🟡Ndihma e studimit janë për ju që studioni, për shembull, në një kolegj, universitet, të rritur komunal ose politeknik. Nëse studioni në nivelin e shkollës fillore ose të mesme, mund të merrni grante studimi nga vjeshta e vitit që mbushni 20 vjeç.

Sa para mund të marr dhe të marrë hua❓

Sa para keni të drejtë të varet, ndër të tjera, nga:
Shkalla e studimit (100, 75 ose 50 përqind)
– sa javë studion
– sa të ardhura keni. Meqenëse shuma pa taksë është hequr përkohësisht, të ardhurat tuaja në vitin 2020 nuk do të ndikojnë në sa fonde studimi keni të drejtë.

🟡Nëse studioni me orar të plotë, në vitin 2020 normalisht mund të merrni 2,715 SEK në javë.
Një pjesë e kësaj shume është një ndihme (823 SEK) dhe një pjesë është një kredi që më vonë do ta shlyeni (1,892 KEK).
Në disa raste, mund të merrni më shumë ndihmes ose të huazoni më shumë para.

Shikoni sa mund të merrni.

Ju mund të llogaritni përafërsisht sa shumë mund të merrni dhe sa para mund të huazoni. Ju gjithashtu mund të merrni një ide se sa do të shlyeni më vonë, nëse merrni një kredi. Norma e interesit për kredinë e studentit është 0.16 përqind në vitin 2020.

Ju mund të keni të drejtë për më shumë ndihmë dhe kredi.

Si student, ju mund të keni të drejtë të merrni më shumë ndihmë falas dhe kredi.

Kjo vlen, për shembull:
🟡nëse keni fëmijë.
🟡 nëse keni punuar më parë.
🟡 nëse studioni në shkollë fillore ose të mesme dhe përmbushni disa kushte.

Shihni më shumë ndihme dhe kredi

🟡 Ju mund të merrni kompensim shtesë nëse keni kujdestarinë e fëmijëve.
🟡 Mund të aplikoni për një kredi plotësuese nga viti kur mbushni 25 vjeç, nëse keni punuar më parë dhe keni pasur të ardhura të caktuara minimale.
🟡 Ju mund të aplikoni për kredi me kosto shtesë për disa kosto shtesë që keni kur studioni.
🟡 Në disa raste mund të merrni një ndihmë më të lartë nëse studioni në shkollë të shkollës së detyrueshme ose të shkollës së mesme të lartë dhe plotësoni kushte të veçanta, ose nëse studioni në një arsim pedagogjik plotësues (KPU) që çon në një gradë mësuesi lëndë.

Si mund të aplikoj?
Ju aplikoni për ndihmë studimi në uebsajtin e CNN tek Mina Sidor.
https://www.csn.se/logga-in.html
Ndjehuni të lirë për të përdorur identifikimin elektronik, në mënyrë që të mund të paraqisni kërkesën tuaj direkt përmes internetit. Në fund të faqes është një film që ju tregon hap pas hapi se si të aplikoni.

Nëse jeni shtetas i huaj, do të merrni më shumë pyetje.

Nëse jeni një shtetas i huaj, duhet të kërkoni edhe të drejtën për ndihmë studentore Suedeze. Prandaj do të merrni më shumë pyetje në aplikacionin/formularin tuaj.

E drejta për ndihmë studentore suedeze për shtetasit e huaj që duan të studiojnë brenda ose jashtë Suedisë❓

Kushtet që ju duhet të plotësoni për të marrë të drejtën e ndihmës studentore suedeze varen nga fakti nëse do të studioni në Suedi apo jashtë vendit.

Studim në Suedi si shtetas i huaj e drejta për ndihmë studentore suedeze.

Për të marrë ndihmë falas dhe kredi nga CSN për studime, duhet të plotësoni dy kushte të ndryshme.

Kushtet për të drejtat e ndihmës studentore suedeze si shtetas i huaj.

🔵CSN teston të gjitha kushtet dhe ju dërgon dy vendime të ndara.

🔵Kushtet për të drejtat e ndihmës studentore suedeze

Për të pasur të drejtën e ndihmës studentore suedeze si shtetas i huaj, duhet të plotësoni disa kushte. Ekzistojnë kushte të ndryshme varësisht se në cilin vend jeni shtetas.

🔵Për ju që vijnë nga një vend brenda BE / EEA ose Zvicër

Ju që jeni qytetar i një vendi BE / EEA ose Zvicër dhe studioni në Suedi mund të keni të drejtë në ndihmë studentore nga CSN në mënyra të ndryshme. Këtu mund të lexoni se çfarë vlen për ju që punoni, keni një familje ose jeni i afërm i një personi që punon në Suedi.

Ju mund të plotësoni kushtet në mënyra të ndryshme.

🔵Ju që jeni qytetar i BE / EEA ose Zvicra mund të plotësoni kushtet për të drejtat e ndihmës studentore Suedeze në mënyra të ndryshme. Një mënyrë është nëse jetoni dhe punoni në Suedi ose jeni i afërm i një personi që bën. Ju gjithashtu mund të plotësoni kushtet, për shembull nëse keni një të drejtë të përhershme të qëndrimit (PUR).

🔵E drejta e përhershme e qëndrimit (PUR) ose leja e qëndrimit të përhershëm (PUT)

Zakonisht mund të keni të drejtën e ndihmës studentore suedeze për studime në Suedi nëse keni një të drejtë të përhershme të qëndrimit ose një leje qëndrimi të përhershëm.

Qytetarët e BE / EEA normalisht kanë një të drejtë të përhershme të qëndrimit (PUR) nëse ata kanë jetuar ligjërisht në Suedi për pesë vjet pa ndërprerje. Qytetarët e Zvicrës mund të marrin një leje qëndrimi të përhershme (PUT) nga Bordi Suedez i Migracionit.
Leja e qëndrimit të përkohshëm

Ju që keni një leje qëndrimi të kufizuar për shkak të lidhjeve familjare, normalisht nuk mund të keni të drejtën e ndihmës studentore.

Puna për të paktën 2 vjet ose lidhje familjare.

Zakonisht mund të keni të drejtën e ndihmës studentore Suedeze nëse keni një lidhje të veçantë me Suedinë. Ne e quajmë këtë një lidhje të qëndrueshme.

Ju gjithashtu duhet të keni të drejtën e qëndrimit dhe të jetoni në Suedi. Ju zakonisht keni të drejtën e qëndrimit nëse jetoni në Suedi.


Ju duhet të keni jetuar dhe punuar në Suedi për të paktën dy vjet.

Nëse keni punuar më pak se dy vjet në Suedi, prapë mund të keni të drejtë në ndihmë studentore, nëse mund të barazoheni me një shtetas suedez, sipas ligjit të BE-së.

I martuar ose bashkëjetues

Ju keni të drejtë të merrni ndihmë studentore nëse plotësoni një nga kushtet e mëposhtme:

🔵 Ju jeni martuar ose bashkëjetues me një shtetas suedez dhe keni jetuar së bashku në Suedi për të paktën dy vjet.
🔵 Ju jeni martuar ose bashkëjetues me një shtetas suedez dhe keni jetuar së bashku për të paktën katër vjet, prej të cilave të paktën një vit në Suedi.
🔵 Ju jeni martuar ose bashkëjetues me një shtetas suedez me të cilin keni fëmijë dhe keni jetuar së bashku në Suedi për të paktën një vit.
🔵 Ju jeni martuar ose bashkëjetues me një shtetas tjetër të huaj dhe keni jetuar së bashku në Suedi për të paktën dy vjet. Burri, gruaja ose bashkëjetuesi juaj duhet të kenë të drejtë në ndihmë të studentëve, sipas rregullave suedeze.

Për ju që vijnë nga një vend jashtë BE / EEA ose Zvicër.

Ju që jeni qytetar i një vendi jashtë BE / EEA ose Zvicër dhe doni të studioni në Suedi mund të keni të drejtë në ndihmë studentore nga CSN në mënyra të ndryshme. Këtu mund të lexoni, përveç të tjerash, për ato që vlejnë për ju që keni një leje qëndrimi të përhershëm, jeni refugjat, keni një familje, ose jeni i afërm i një personi nga një vend i BE / EEA.

Ju mund të plotësoni kushtet në mënyra të ndryshme

Ju që jeni qytetar i një vendi tjetër përveç BE / EEA ose Zvicra mund të plotësoni kushtet për të drejtat e ndihmës studentore suedeze në mënyra të ndryshme. Një mënyrë është nëse keni një leje qëndrimi të përhershëm (PUT) në Suedi. Ju gjithashtu mund të plotësoni kushtet, për shembull nëse jeni refugjat ose nëse keni fëmijë me një shtetas suedez me të cilin jetoni. Ekzistojnë rregullore të veçanta për ata nën 20 vjeç.

Rregulloret në këtë faqe vlejnë për ju që dëshironi të studioni në Suedi.

Leja e qëndrimit në përputhje me Ligjin për kufizime të përkohshme mbi mundësinë e marrjes së lejes së qëndrimit në Suedi

Ju mund të keni të drejtën e ndihmës studentore Suedeze nëse Zyra Suedeze e Migracionit ju ka dhënë një leje qëndrimi në përputhje me ligjin e ri, ligjin për kufizimet e përkohshme mbi mundësinë e marrjes së lejes së qëndrimit në Suedi.

Nëse leja ka skaduar?
Nëse leja juaj nuk është më e vlefshme, ju mund të keni akoma të drejtën e ndihmës studentore. Kjo vlen nëse keni aplikuar për një leje qëndrimi të zgjatur para se të skadojë leja juaj e përkohshme e qëndrimit. Prandaj, mos harroni të aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur në Zyrën e Migracionit Suedez në kohën e duhur!

Kërkohet gjithashtu që aplikacioni i ri ku ka të njëjtën bazë si më parë, ose

  • vlen për një leje të re për të studiuar në shkollën e mesme të lartë në Suedi.

Leja juaj e mëparshme e qëndrimit duhet të ketë qenë ajo që mund t’ju lejojë ndihmë studentore.

Arsyet e veçanta.

  • Ka arsye të veçanta që mund t’ju japin të drejtën e ndihmës studentore suedeze.
  • Refugjat dhe i afërm familjar i një refugjati
  • Fëmijë me shtetas suedez
  • Nëse jeni nën 20 vjeç


    E drejta e qëndrimit dhe lidhja e përhershme.

Zakonisht mund të keni të drejtën e ndihmës studentore suedeze nëse i plotësoni këto kushte:

  • Ju keni të drejtën e qëndrimit sepse jeni i afërm i një qytetari të BE / EEA ose Zvicrës.
  • Ju keni një lidhje të qëndrueshme me Suedinë.
  • Ju jetoni në Suedi.

🔵Kjo konsiderohet një lidhje e përhershme me Suedinë
🔵Punoi në Suedi për të paktën 2 vjet
🔵I martuar ose bashkëjetues në Suedi me një qytetar të BE / EEA ose Zvicër për të paktën 2 vjet
🔵Ju keni qenë nën 20 vjeç kur u transferuat në Suedi

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige/utanfor-eu-ees-eller-schweiz.html

Statusi i rezidentit të përhershëm

Ju që jeni shtetas i Norvegjisë, Islandës, Lihtenshtajnit ose Zvicrës mund të keni të drejtë në ndihmë studentore Suedeze nëse Bordi Suedez i Migracionit ju ka dhënë statusin e një banori të përhershëm në Suedi. Ju gjithashtu mund ta merrni këtë nëse keni statusin e një rezidenti të përhershëm në një vend tjetër të BE-së dhe për këtë arsye keni marrë një leje qëndrimi nga Zyra Suedeze e Migracionit.