Zyra e punesimit ne Suedi Arbetsförmedlingen parashikon qe do te kete mungese te madhe te fuqise punetore ne shume profesione !! Me poshte vijon nje liste me profesionet qe do te kene nevoja te medha   te fuqise punetore per rreth 5-deri ne 10 vjet ne te ardhmen! 🤗🤗

IT- yrken – Information/ Teknik

Förskollärare / Fritidspedagog – Mesues parashkollor/ Fritid

Grundskollärare/ Gymnasielärare/ Mesues te ciklit te ulet dhe shkolles se mesme

Läkare – Mjeke

Sjuksköterskor / Undersköterskor – Infermiere

Tandläkare / Tandsköterskor – /Dentiste/ Infermiere 

Ingenjörsyrken – Inxhiniere te ndryshem 

Bil och lastbilmekaniker – Mekanike makinash dhe kamionesh

Bussförare- Shofer autobuzi

Lokförare – Makinist treni

Kockar – Guzhinjer 

Flertal byggyrken – Shumica e profesioneve te ndertimit 

CNC – Operatörer CNC Operator

Pregatiti ne shqip Mirjeta Kadri