Pension nqs keni punuar ne vende te tjera pervec Suedise
Nëse keni punuar në vende të ndryshme pervec Suedis, dhe keni të drejtë për pension nga ato vende, parashikimi i pensionit për myPension nuk do të jetë i plotë. Këtu merrni këshilla e të mësoni më shumë rreth pensionit tuaj të huaj.


Nëse keni pension nga një vend tjetër, duhet të na deklaroni këtë kur të kërkoni pension për Agjencinë e Pensioneve Suedeze. Mos harroni gjithashtu të aplikoni për pensionin tuaj të përgjithshëm paraprakisht përpara se të doni që ai të fillojë të paguhet. Gjashtë muaj më parë është zakonisht e mjaftueshme.

Ju që keni jetuar dhe punuar në BE ose EEA
Nëse keni jetuar ose keni punuar më parë në një vend brenda BE-së ose në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn dhe Zvicër, Agjensia e pensioneve e pensioneve do t’ju ndihmojë të aplikoni për pension nga vendi ku keni qenë. Nëse aplikoni përmes internetit, ju mund të përgjigjen drejtpërdrejt në pyetjet:

  • Nëse dhe kur doni pensionin tuaj nga vendi ku keni jetuar ose keni punuar më parë
  • Periudhat që keni qenë në ate vend
  • Puna e mëparshme në vend
  • Numrin e sigurimit në vendin tjetër (nëse nuk mbani mend numrin tuaj të sigurimit, përkundrazi duhet të vendosni emrin e babait dhe nënës dhe qytetin tuaj të lindjes)
  • Ju mund të mendoni se pyetjet janë të shumta, por të gjitha informacionet janë të nevojshme që vendi tjetër të jetë në gjendje të hetojë të drejtën tuaj për një pension prej atje më shpejt.

Ju që keni jetuar dhe punuar në një vend jashtë BE ose EEA
Ka disa vende me të cilat Suedia ka një konventë, që do të thotë se Agjensia Suedeze e Pensioneve mund të ndihmojë këtu.

Suedia ka një konventë me keto shtete:
Bosnje Hercegovina,
Kili
Indi
Izrael
Kanada (gjithashtu Quebec)
Kepi ​​Verde
Marok
Serbia
Korea e jugut
Turqi
SHBA

Ju që keni jetuar në vende të tjera – kështu veproni
Nëse doni të aplikoni për pension nga vende të tjera nga ato qe jane ne list sic jan Shqiperia ,Kosova apo Maqedonia , duhet të kontaktoni me autoritetet ose punëdhënësit në vendin ku keni jetuar ose keni punuar më parë.