A ju intereson se nga vijnë fqinjët tuaj?
Një shumicë tha për një sondazh të ri se nuk kishte rëndësi për ta nga vinte fqinji i tyre, por më shumë se një në pesë suedezë thanë se ndjeheshin negativ për idenë e të jetuarit pranë dikujt me prejardhje myslimane ose Lindjes së Mesme.

Në një studim nga firma investiguese Novus pyeti njerëz të popullsisë Suedeze se si do të ndjeheshin duke pasur një fqinj me prejardhje të huaj.

Shumica thanë se nuk kishte rëndësi për ta nga vinte fqinji i tyre, por rreth një në pesë nuk do të ishin të lumtur të kishin një fqinj me një prejardhje të caktuar.

Një total prej 22 përqind thanë se kishin ndjenja “negative” për idenë e të jetuarit pranë dikujt nga një prejardhje myslimane ose Lindja e Mesme, e vetëm katër përqind thanë se ndiheshin pozitivisht për idenë.

Dhe vetëm katër përqind thanë se do të ndjehen pozitivisht për të pasur një fqinj me një prejardhje afrikane, kurse 16 përqind thanë se do të kishin ndjenja negative për këtë.

Ndërkohë, 19 përqind thanë se do të ndjehen pozitivisht për të jetuar pranë dikujt me prejardhje suedeze, 12 përqind u përgjigjën “pozitiv” kur u bënë të njëjtën pyetje për njerëz me prejardhje të krishterë, dhe nëntë përqind për dikë me prejardhje hebreje. Një përqindje e barabartë, një përqind, thanë se ndjeheshin negativisht për një fqinj të krishterë ose hebre.

Për secilën kategori, shumica (midis 65 dhe 83 përqind e të anketuarve) thanë se sfondi i fqinjit të tyre nuk kishte rëndësi për ta, ndërsa dhjetë përqind u përgjigjën “nuk e di”.

“Përfshirja ka të bëjë me të jetuarit si fqinjë, të shkosh në të njëjtën shkollë dhe të jesh në të njëjtat vende pune. Ne nuk jemi njësoj të hapur këtu. Kjo më bën të shqetësohem për të ardhmen e Suedisë, është diçka që duhet të hetohet më thellë,” Ahmed Abdirahman, CEO dhe themeluesi i The Global Village Foundation, i tha Dagens Nyheter.

Anketuesit gjithashtu shtruan të njëjtat pyetje për njerëzit që banonin në 60 lagjet e cenueshme të Suedisë, si pjesë e një raporti nga OJQ-ja The Global Village Foundation.

Në përgjithësi, ky grup kishte më pak të ngjarë të thoshte se do të kishin ndjenja negative për një fqinj, bazuar në prejardhjen e tyre. Përsëri, shumica dërrmuese (midis 76 dhe 81 përqind) thanë se sfondi i fqinjit të tyre nuk kishte rëndësi për ta.

Megjithatë, përqindja më e lartë (20 përqind) thanë se do të ndjehen pozitivisht për të pasur një fqinj me një sfond suedez, ndërsa 14 përqind do të ndjehen pozitivisht për të pasur një fqinj me një prejardhje afrikane dhe vetëm 13 përqind kanë dhënë të njëjtën përgjigje për një fqinj nga Lindja e Mesme .

Gjashtë përqind thanë se do të ndjeheshin qartësisht negativ për të pasur një fqinj të Lindjes së Mesme, krahasuar me katër përqind të një fqinji afrikan dhe vetëm një përqind për një fqinj suedez.
‘Suedia nuk e pranon se ka një problem të madh me racizmin’
Source.dn