Riksdagen uppmanar regeringen att se över inventeringen och ...
Nytt inkomstbasbelopp: 64 400 kr - ingen broms på pensionerna 2019 ...


Ndalimi i përkohshëm i hyrjes në BE përmes Suedisë

Ndryshimet

në ndalimin e përkohshëm të hyrjes në Suedi

Informacion – çfarë do të thotë vendimi i qeverisë për ndalimin e hyrjes?

Kjo do të thotë që qeveria Suedeze ka vendosur të ndalojë përkohësisht udhëtimet e panevojshme në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra. Por qytetarët suedezë nuk janë të përfshirë në ndalimin e hyrjes.

Përjashtime nga ndalimi i hyrjes bëhen, ndër të tjera, Qytetarët e BE-së dhe anëtarët e familjes së tyre për qëllimin e hyrjes është të kthehen në shtëpinë e tyre. Për më tepër, shtetasit e huaj që kanë nevoja të veçanta ose që u kërkohet të kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes.

Më 4 qershor, pas një shqyrtimi, Qeveria Suedeze vendosi për disa sqarime në përjashtim të ndalimit të hyrjes. Lexoni më shumë rreth përjashtimeve më poshtë.

ME VENDIM E 4 QERSHORIT Qeveria Suedeze ka sqaruar gjithashtu rregulloret me qëllim të zvogëlimit të rrezikut të copëzimit të familjes dhe lehtësimin e ribashkimit të familjes. Përjashtimi për anëtarët e familjes të shtetasve Suedez është bërë më i qartë dhe kjo do të thotë, përveç të tjerash, që do të jetë më e lehtë për familjet që jetojnë jashtë vendit të udhëtojnë në shtëpi në Suedi. Sqarime janë bërë gjithashtu për të bërë më të lehtë për njerëzit që kanë leje qëndrimi në Suedi të bashkohen me familjen në Suedi. Kjo mund të jetë, për shembull, bashkëshorti, bashkëjetesa ose fëmija i dikujt që jeton në Suedi. Në ato raste, nuk ka kërkesë që dikush që hyn në Suedi që patjeter duhet të ketë shtëpinë e tij/saj në vend në kohën e hyrjes. Disa sqarime janë bërë gjithashtu në lidhje me vlefshmërinë e vendimeve të refuzimit që janë shpallur si rezultat i ndalimit të hyrjes. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi më 8 qershor 2020.

Pse është shpallur ndalimi i hyrjes?

Shtetet Anëtare të BE kanë mbështetur një thirrje nga Komisioni për të marrë masa për të ndaluar përkohësisht udhëtimet e panevojshme në BE. Qëllimi është të zbuten efektet e virusit të koronës. Virusi korona është një shqetësim ndërkombëtar që kërkon veprim të koordinuar. Prandaj, Qeveria ka vendosur të dëgjojë thirrjen dhe të lëshojë një ndalim të përkohshëm të hyrjes në përputhje me rekomandimet e Komisionit.

Sa gjatë do të jetë e vlefshme ndalesa e hyrjes?

Ndalimi i hyrjes filloi të zbatohej në 19 Mars dhe zgjati 30 ditë si fillestare. Ndalimi i hyrjes në Suedia është zgjatur dhe tani zbatohet deri më 30 qershor.

Cilat udhëtime mbulohen nga ndalimi i hyrjes?

Ndalimi i hyrjes vlen si një pikë fillestare për shtetasit e huaj që përpiqen të hyjnë në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, vende që janë ndryshe pjesë e EEA-së dhe Zvicrës. EEA përfshin të gjitha vendet e BE-së, si dhe Islandën, Lihtenshtajnin dhe Norvegjinë. Mbretëria e Bashkuar gjithashtu konsiderohet një vend i EEA sipas marrëveshjes së daljes midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE.
Kjo do të thotë që akoma lejohet hyrja në Suedi nga vendet e mëposhtme: Belgjika, Bullgaria, Qipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Mbretëria e Bashkuar (Mbretëria e Bashkuar), Greqia, Irlanda, Islanda, Italia, Kroacia, Letonia, Lihtenshtajni,Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Zvicra, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Republika Czecheke, Gjermania, Hungaria dhe Austria.

Ekzistojnë gjithashtu disa përjashtime nga ndalimi i hyrjes, lexoni më poshtë nën titullin “Përjashtime“.

A vlen ndalimi i hyrjes edhe për qytetarët suedezë?

Jo, ndalimi i hyrjes vlen vetëm për shtetasit e huaj. Kështu, qytetarët suedezë mund të hyjnë në vend pavarësisht nga ndalimi i hyrjes.

A ndikon ndalimi i hyrjes në udhëtimin brenda BE?
Jo, ndalimi i hyrjes nuk ndikon në udhëtimin nga një vend tjetër i BE-së për në Suedi.

Çfarë vlen për udhëtimet nga Mbretëria e Bashkuar (Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda Veriore, e tutje më tej Mbretëria e Bashkuar) në Suedi dhe çfarë vlen për shtetasit britanikë?

Nga marrëveshja e daljes midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së rrjedh se ligji i BE-së zbatohet në lidhje me Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës kalimtare që përfundon më 31 dhjetor 2020. Kjo do të thotë që shtetasit britanikë konsiderohen ende shtetas të EEA-së dhe se udhëtimet nga Britania e Madhe nuk përmbushen nga Ban.

Çfarë vlen për njerëzit që jetojnë në Danimarkë ose një fqinj tjetër nordik dhe që punojnë në Suedi?
Udhëtimi nga Danimarka, Norvegjia dhe Finlanda nuk është i përfshirë në ndalimin e hyrjes.

PËRJASHTIME

Cilët njerëz janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes?
Ndalimi i hyrjes nuk vlen për personat, qëllimi i të cilëve udhëtimi është të kthehen në shtëpinë e tyre nëse ai ose ajo:

1. është një shtetas ose shtetas i EEA i Andorra, Monako, San Marino, Zvicër ose Qyteti i Vatikanit ose ka ndonjë lidhje familjare me një shtetas të EEA-së ose një qytetar të Andorra, Monako, San Marino, Zvicër, Suedi ose Qytetin e Vatikanit,
2. mban një vendbanim të përhershëm në Suedi ose në një shtet tjetër të BE;
3. ka një leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme në Suedi ose në një shtet tjetër të EEA-s, Andorra, Monaco, San Marino, Zvicër ose Qyteti i Vatikanit, ose
4. ka një vizë kombëtare në Suedi.

Për më tepër, ndalimi i hyrjes nuk vlen për personat që kanë nevoja të veçanta ose të cilëve u kërkohet të kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi. Kjo mund të jetë rasti, për shembull

5. Profesionistët e kujdesit shëndetësor,
punonjësit e kufirit,
6. Punëtorët sezonalë në bujqësi, pylltari dhe kopshtari,
7. personeli që transporton mallra dhe personel tjetër në sektorin e transportit;
8. Zyrtarë diplomatikë dhe zyrtarë të caktuar konsullorë me pagesë, familjet dhe punonjësit e tyre;
9. Korrierët e shteteve të huaja,
10. personat që punojnë në organizata ndërkombëtare, personel ushtarak dhe punonjës të ndihmës;
11. pasagjerë në tranzit;
12. persona me arsye shqetësuese familjare.
13. personat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare ose që kanë arsye të tjera humanitare.

Lista e mësipërme është vetëm një shembull dhe mund të ketë kategori të tjera njerëzish që mund të përjashtohen.

Kjo është çështje që autoritetet zbatuese (veçanërisht Autoriteti Policor) të vendosin në secilin rast se si duhet të interpretohen përjashtimet dhe cilat vendime të merren. Qëllimi i masës është të zbutë efektet e virusit të koronës. Kjo është një masë e përkohshme.

Pse Suedia ka zgjedhur të përjashtojë disa udhëtarë nga ndalimi i hyrjes, por jo të tjerët?

Lista e përjashtimeve nga ndalimi i hyrjes korrespondon në thelb me përjashtimet e përcaktuara nga Komisioni Evropian në komunikimin e tij të 16 marsit. Qeveria ka zgjedhur të ndjekë atë që kemi rënë dakord në nivelin e BE-së, për cilat grupe nuk duhet t’i nënshtrohen ndalimit të hyrjes.

Më 4 qershor, pas një shqyrtimi, Qeveria ka vendosur për sqarime të caktuara në lidhje me personat me një lidhje të caktuar familjare me shtetasit Suedez dhe të huaj, si dhe me punëtorë të caktuar sezonalë. Ndalimi i hyrjes është një masë e jashtëzakonshme dhe është e rëndësishme që ata të mos godasin më shumë individët sesa është e nevojshme. Qeveria po ndjek me vëmendje zhvillimet në virusin e ri të koronës dhe ka kontakte të vazhdueshme me autoritetet përgjegjëse dhe vendet e tjera.

Çfarë  vlen për ata që kanë një leje qëndrimi në Suedi?

Kushdo që ka një leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Suedi, përjashtohet nga ndalimi i hyrjes nëse qëllimi i hyrjes është të kthehet në shtëpi.

Eshtë çështje që autoritetet zbatuese të vendosin në secilin rast se si interpretimet e përjashtimeve duhet të interpretohen dhe çfarë vendimesh për të marrë.

Çfarë vlen për anëtarët e familjes të shtetasve Suedez?

Personat me një lidhje familjare të caktuar me shtetasit Suedez LIROHEN NGA NDALIMI I HYRJES nëse qëllimi i hyrjes është kthimi në shtëpi. Lidhja familjare mund të përfshijë: burri, partneri në bashkëjetësi dhe fëmija.

Çfarë  vlen për qytetarët e EEA-së, qytetarët e Zvicrës dhe anëtarët e familjes së tyre kur udhëtojnë për në ose përmes Suedisë?

E njëjta gjë vlen për qytetarët e EEA-së, shtetasit e Zvicrës dhe familjarët e tyre, si dhe familjarët e shtetasve Suedez. Kjo do të thotë që ata janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes nëse qëllimi i hyrjes është të kthehen në shtëpi. E njëjta vlen edhe për qytetarët e Andorrës, Monakos, San Marino dhe qytetit të Vatikanit.

Qëllimi i hyrjes është të konsiderohet të kthehet në shtëpi edhe nëse personi po udhëton për në Suedi për të shkuar në shtetin në të cilin shtetasi i EEA, qytetari i Andorra, Monako, San Marino, Zvicër ose Vatikani ose anëtar i familjes është një kombëtar ose, në fjalë në lidhje me anëtarët e familjes, ku personi i lidhur ka shtëpinë e tij ose të saj, pavarësisht nëse ai shtet është Suedia, një shtet tjetër i EEA dhe Andorra, Monaco, San Marino, Zvicër apo Qyteti i Vatikanit. Në ato raste, nuk ka ndonjë kërkesë që personi që hyn në Suedi duhet të ketë shtëpinë e tij ose të saj në vendin në fjalë në kohën e hyrjes.

Çfarë  do të thotë vendimi për studentët e shkëmbimit që studiojnë në Suedi, por që janë jashtë vendit, a mund të kthehen ata në Suedi?

Një shtetas i vendit të tretë që studion në Suedi për më shumë se tre muaj zakonisht ka nevojë për një leje qëndrimi. Personave që kanë një leje qëndrimi në Suedi do të lejohen të udhëtojnë në Suedi nëse qëllimi është të kthehen në shtëpi.

A do të jenë në gjendje njerëzit që jetojnë jashtë vendit të përshëndesin të afërmit në Suedi?

Varet nga cili vend po udhëtojnë. Rregulli kryesor është që personave që udhëtojnë në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra duhet t’u mohohet hyrja. Sidoqoftë, mund të bëhen përjashtime për personat që kanë nevoja të veçanta, të tilla si arsye urgjente familjare, por si duhet të vlerësohet kjo është çështje e Autoritetit Policor. Qytetarët suedezë që banojnë jashtë vendit nuk janë të përfshirë në këtë vendim.

A do të transportojë mallrat, p.sh. ushqim dhe ilaçe, të prekur nga ndalimi i hyrjes?

Personat që kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi, të tilla si personeli që transporton mallra dhe personel tjetër në sektorin e transportit, janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes.

Burimi nga Ministria e Drejtësisë Suedeze
Rregullore për vlefshmërinë e vazhdueshme të Urdhrit (2020: 127) për ndalimin e hyrjes së përkohshme në Suedi