LIVFÖRSÄKRING tecknar du inte för din... - Fond & Försäkringshuset ...

Livförsäkring i Portugal när du ska låna till bostad i Portugal ...


SIGURIMI SHENDETSORE/JETES

Krahasoni sigurimin shëndetësor dhe sigurimin e aksidenteve.

➡️Bëni zgjedhjen tuaj me kujdes

➡️ Mendoi rreth këtyre pikave kur krahasoni 1. Mosha kur sigurimi mund të merret dhe të përfundojë


Nga cila moshe ?

➡️FÖRSÄKRING DINA 18- 56 Vjec
➡️FÖRSÄKRING FOLKSAM 16-64 Vjec
➡️FÖRSÄKRING IF  18-49
➡️LÄNSFÖRSÄKRINGAR 18-55 Vjec
➡️FÖRSÄKRING MODERNA 18-55 Vjec
➡️FÖRSÄKRING TRYGGHANSA 18-54 Vjec

Në  çfarë moshe përfundon sigurimi:

➡️FÖRSÄKRING DINA:
Rreth moshës 67 Vjeçare
➡️FÖRSÄKRING FOLKSAM:
Në moshën 65 vjeçare
Pas moshës 65 vjeç, një Sigurim i Aksidenteve me Sigurim Diagnostik Shtesë për ju mbi 65 vjeç mund të merret jashtë pa ekzaminim shëndetësor të përtërirë.
➡️FÖRSÄKRING  IF:
Në moshën 55 vjeçare
Pas moshës 55 vjeç, mund të merret një sigurim për të rritur 50+ pa ekzaminim shëndetësor të përtërirë.
➡️FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRINGAR:
Në moshën 65 vjeçare
➡️FÖRSÄKRING MODERNA:
Në moshën 65 vjeçare
Mbrojtja për lëndime aksidentale mund të mbahet për gjithë jetën. Mbrojtja për paaftësi ekonomike skadon në moshën 55 vjeç.
➡️FÖRSÄKRING TRYGG HANSA:
Në moshën 65 vjeçare.
Në fund të moshës 65 vjeçare, Aksidentet 55+ me shtesë disa sëmundje mund të merren pa ekzaminim shëndetësor të përtërirë.

2. Kërkesat për kohën e karentines dhe deklarimin e shëndetit

A ka një kohë karentine për të gjitha sëmundjet?

Försäkring/Sigurimet

➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, rreth 6 muaj
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: Po, për 6 muaj për Shtesën – Sigurim për Diagnostifikimin
➡️ FÖRSÄKRING IF: Jo,asnje muaj
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po, 6 muaj
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, 6 muaj
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Jo, asnje muaj

3. Shuma e sigurimit dhe primi vjetor

Cila sasi e sigurimit që ju zgjidhni ndikon në rimbursime të caktuara të sigurimeve, të tilla si paaftësia mjekësore dhe financiare. Shumat e primit janë rrumbullakuar në dhjetë koron më të afërt.

➡️ FÖRSÄKRING DINA:
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: 
➡️ FÖRSÄKRING IF:
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING:
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA:
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA:

Këtu mund të shikosh shumën e cdo kompanie sigurimi:

https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/om-sjuk-och-olycksfallsforsakringar/jamfor-sjuk-och-olycksfallsforsakringar?fbclid=IwAR0CIaIRlhdyW6Ts4xii35Jr9_oFbsNKbxaKiyNYcZiV62DpVDIVAvBLyOI

4. Paaftësia mjekësore – aksident

Paaftësia mjekësore paguhet me një shumë të madhe nëse vuani një paaftësi të përhershme fizike ose mendore si rezultat i një aksidenti.
Shuma e kompensimit varet nga shuma e sigurimit që keni zgjedhur dhe shkalla e aftësisë së kufizuar si përqindje për të cilën kompania ka vlerësuar dëmin.
Për të qenë në gjendje të tregojmë me lehtësi ndryshimet në kompensim, ne kemi zgjedhur një shumë sigurimi prej 1 milion SEK për të gjitha kompanitë.

Försäkring/Sigurimet

➡️ FÖRSÄKRING DINA:A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po deri ne 67 vjec
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po deri në 65 vjec
➡️ FÖRSÄKRING IF: A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po deri në 55 vjec
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po deri në 65 vjec
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po, gjithë jetën.
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: A është zëvendësuar paaftësia mjekësore në rast të një aksidenti? Po deri ne 65 vjec

5. Paaftësia mjekësore – sëmundje

Paaftësia mjekësore paguhet me një shumë të madhe nëse vuani një paaftësi të përhershme fizike ose mendore si rezultat i një aksidenti.
Shuma e kompensimit varet nga shuma e sigurimit që keni zgjedhur dhe shkalla e aftësisë së kufizuar si përqindje për të cilën kompania ka vlerësuar dëmin.
Për të qenë në gjendje të tregojmë me lehtësi ndryshimet në kompensim,  Zyra e Sigurimeve të Konsumatorit ka  zgjedhur një shumë sigurimi prej 1 milion SEK për të gjitha kompanitë.

Försäkring/Sigurimet

➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, deri në 67 vjet,por zvogëlohet nga mosha 56 vjeç me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Po, deri në 65 vjet, por zvogëlohet nga mosha 55 vjeç me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, deri në 55 vjet
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po, deri në 65 vjet, por zvogëlohet nga mosha 55vjeç me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, deri në 65 vjet, por zvogëlohet nga mosha 60 vjeç me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po, deri në 65 vjet, por zvogëlohet nga mosha 56 vjeç me 5% në vit

6. Paaftësia ekonomike – aksidentet

Paaftësia financiare paguhet me një shumë të madhe nëse merrni një paaftësi të përhershme prej të paktën 50% si rezultat i një aksidenti. Shuma e kompensimit varet nga shuma e sigurimit që keni zgjedhur.
Për të qenë në gjendje të tregojmë me lehtësi ndryshimet në kompensim,  Zyra e Sigurimeve të Konsumatorit ka  zgjedhur një shumë sigurimi prej 1 milion SEK për të gjitha kompanitë.

Färsäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, deri në 60 vjet
Përfitimet e aftësisë së kufizuar mjekësore paguhen, të zvogëluara nga mosha 56 me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: Po deri ne 65 vjet
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, deri në 55 vjet
Përfitimet e aftësisë së kufizuar mjekësore paguhen, të zvogëluara nga mosha 50 me 10% në vit
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po, deri në 60 vjet
Përfitimet e aftësisë së kufizuar mjekësore paguhen, të zvogëluara nga mosha 56 me 5% në vit
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, deri në 55 vjet
Përfitimet e aftësisë së kufizuar mjekësore paguhen, të zvogëluara nga mosha 50 me 10% në vit
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po, deri në 60 vjet
Përfitimet e aftësisë së kufizuar mjekësore paguhen.

7. Paaftësia ekonomike – sëmundja


Paaftësia financiare paguhet me një shumë të madhe nëse merrni një paaftësi të përhershme prej të paktën 50% si rezultat i një aksidenti. Shuma e kompensimit varet nga shuma e sigurimit që keni zgjedhur.
Për të qenë në gjendje të tregojmë me lehtësi ndryshimet në kompensim,  Zyra e Sigurimeve të Konsumatorit ka  zgjedhur një shumë sigurimi prej 1 milion SEK për të gjitha kompanitë.

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, deri në 67 vjec.Kompensimi për sëmundjet e listuara
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: Po, deri në 65 vjet
Nuk ka rimbursim për sëmundjet e listuara
Sëmundja mendore / sindromi dhe çrregullimet në sjellje (ICD F00-F99, ICD Z00-Z99) (p.sh. depresioni, psikoza, sindroma e ankthit, ADHD dhe djegia e djegies)
Distonia (ICD G24) (tension jonormal i muskujve)
Tringëllimë në veshët (ICD H93.1)
Sëmundjet e sistemit muskulor skeletik (ICD M47, M54, M79) (p.sh. fibromyalgia, myalgia, lumbago, nervi shiatik, qafën e mitrës, spondilozë)
Gjendja e dhimbjes kronike (ICD R52)
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, deri në 55 vjet
Kompensimi për sëmundjet e listuara
kancer (ICD C00-C43, C45-C97)
tumor beninje i trurit (ICD D32.0, D33.0-D33.3, D35.2, D35.3)
Skizofrenia (ICD F20)
ALS (skleroza laterale amiotrofike) (ICD G12.2)
Sëmundja e Parkinsonit (ICD G20)
Sëmundja e Alzheimerit (ICD G30.0, G30.8, G30.9)
Skleroza e shumëfishtë (ICD G35)
Epilepsi (ICD G40)
Sulmi në zemër (ICD I21-I23)
goditje (ICD I60-I63)
Aneurizmi i aortës (ICD I71)
Sëmundja e Crohn (ICD K50)
Koliti ulcerativ (ICD K51)
Artriti reumatoid (ICD M05, M06)
Dështimi i veshkave (ICD N17-N19)
Kompensimi paguhet gjithashtu për kushtet vijuese vijuese: dëmtimi i shikimit, humbja e dëgjimit, dëmtimi i palcës kurrizore (nuk aplikohet si rezultat i hernies), amputimi, transplantimi (zemra, mëlçia, veshkat, mushkëritë, palca e eshtrave) dhe operacioni i zemrës.

➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING:Po, deri në 65 vjet
Kompensimi për sëmundjet e listuara
Amputimi ose padobishmëria totale e krahëve dhe këmbëve
Humbja e shikimit në një sy dhe verbëri
Shurdhësia e njëanshme totale dhe shurdhësia totale
Humbja e erës ose shijes
Sëmundja e zemrës
goditje
Hemorragjia cerebrale
Infarkti cerebral dhe vena pulmonare e këputur (aneurizmi) në tru duke shkaktuar dëme të përhershme neurologjike
Humbja e sëmundjes së veshkave dhe veshkave që kërkon dializë ose transplantim të veshkave
Dëmtimi i palcës kurrizore duke shkaktuar paralizë
Diabeti mellitus tip 1 (diabeti i trajtuar me insulinë)
Humbja e mushkërive
Sëmundja celiac (intoleranca e glutenit)
Skleroza e shumëfishtë (MS)
Probleme të vazhdueshme pas thyerjes së rëndë gjatë lindjes III-IV.

➡️ FÖRSÄKRING MODERNA:Po, deri në 65 vjet
Kompensimi për sëmundjet e listuara
Amputimi ose padobishmëria totale e krahëve dhe këmbëve
Humbja e shikimit në një sy dhe verbëri
Shurdhësia e njëanshme totale dhe shurdhësia totale
Humbja e erës ose shijes
Sëmundja e zemrës
goditje
Hemorragjia cerebrale
Infarkti cerebral dhe vena pulmonare e këputur (aneurizmi) në tru duke shkaktuar dëme të përhershme neurologjike
Humbja e sëmundjes së veshkave dhe veshkave që kërkon dializë ose transplantim të veshkave
Dëmtimi i palcës kurrizore duke shkaktuar paralizë
Diabeti mellitus tip 1 (diabeti i trajtuar me insulinë)
Humbja e mushkërive
Sëmundja celiac (intoleranca e glutenit)
Skleroza e shumëfishtë (MS)
Probleme të vazhdueshme pas thyerjes së rëndë gjatë lindjes III-IV.

➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po, deri në 65 vjet
Kompensimi për sëmundjet e listuara
Akromegalia (ICD E22.0)
Sëmundja e Addison (ICD E27.1)
Amputimi i pjesës së trupit
Sëmundja e Cushing (ICD E24.0)
Diabeti tip 1 (ICD E10)
Epilepsi (ICD G40)
Humbja e erë dhe / ose shije (ICD R43)
Intoleranca e glutenit (sëmundja celiake) (ICD K90.0)
Sëmundja e zemrës (ICD I20-I25, I30-I52)
Humbja e dëgjimit (përveç Tinnitus)
Sëmundja e përbashkët në psoriasis dhe sëmundjen e zorrëve (ICD M07)
Sëmundja e veshkave që kërkon nevojë të palëvizshme për dializë ose transplantim të veshkave (ICD N00-N08, N14-N19)
Humbja e organeve (organet e brendshme + gjiri)
Skizofrenia (ICD F20-F29)
Sëmundja tiroide që shkakton ndryshimin e syve ose dëmtim të funksionit të trupit (ICD E03-E05)
Goditje (ICD I60 – I64)
Dëmtimi i shikimit që nuk mund të korrigjohet me syze ose lente

8. Shuma në rast të një diagnoze serioze

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po (Pagesa e njëhershme për disa sëmundje)
ALS (Sklerat anësore amyotrofike) (ICD G12.2)
Tumor beninje i trurit (ICD D32-D33)
Sëmundja e Bechterew (ICD M45)
Sëmundje malinje e tumorit (ICD C00-C97 dhe D00-D09, D37-D48)
Morbus Crohn (ICD K50)
Koliti ulcerativ (ICD K51)
Sëmundja e Parkinsonit (ICD G20)
SLE (Lupus Erythematosus sistematik) (ICD M32)
Sëmundje e shkaktuar nga transfuzioni i gjakut ose plazma ➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Po (Suplement – Sigurimi Diagnostik)
Kanceri (ICD C00-C97 dhe D05 duke përjashtuar C44 dhe tumorin sekondar C76-C79) malinje (malinje) tumor primar

Sidoqoftë, kompensimi nuk parashikohet për:
• Tumori malinje i lëkurës i koduar gjatë C44, siç është kanceri i qelizave bazale
• tumori sekondar malinj (metastazat) i koduar nën C76-C79.

Disa tumore beninje të trurit dhe palcës kurrizore (ICD D32-D33 dhe D47.1)
Diabeti (ICD E10-E11, E14)
Sëmundja e Alzheimerit (ICD F00, G30)
Atrofitë e sistemit nervor qendror (ICD G10-G13), për shembull sëmundja e neuroneve motorike (ALS).
Sëmundja e Parkinsonit (ICD G20)
Sëmundja që shkatërron myelin e sistemit nervor qendror (ICD G35-G37) siç është skleroza e shumëfishtë (MS)
Sëmundjet e muskujve (ICD G70-G71)
Paralizë (ICD G81-G82, G83.0-G83.2) paralizë e një ose më shumë skajeve (krahëve ose këmbëve) për shkak të dëmtimit aksidental.
Blindness (ICD H54.0, H54.4)
Shurdhësia (ICD H90-H91)
Infarkt akut i miokardit (ICD I21)
Arresti kardiak (ICD I46)
Goditje (ICD I60-I64)
Aneurizmi i aortës (ICD I71)
Dështimi i mëlçisë (ICD K71-K72)
Dështimi i veshkave (ICD N18)
Humbja e krahut ose këmbës (ICD S48, S78) amputimi traumatik i një gjymtyrë sipër bërryl ose gju. Përveç kodeve të ICD S48 dhe S78, kompensimi mund të sigurohet për amputim jo traumatik të një gjymtyrë mbi bërryl ose gju. ➡️ FÖRSÄKRING IF: Po (Ndihma e parë financiare )
kancer (ICD C00-C43, C45-C97)
tumor beninje i trurit (ICD D32.0, D33.0-D33.3, D35.2, D35.3)
ALS (skleroza laterale amiotrofike (ICD G12.2))
diabeti tip 1 (E10)
Sulmi në zemër (ICD I21-I23)
goditje (ICD I60-I63)
Aneurizmi i aortës (ICD I71)
Transplantimi (operacioni i zemrës, mëlçisë, veshkave, mushkërive, palcës së eshtrave dhe zemrës) ➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po (Ndihma e parë financiare)
Sëmundje malinje e tumorit (ICD C00-C97 dhe D00-D09, D37-D48)
Tumor beninje i trurit (ICD D32-D33)
Koliti ulcerativ (ICD K 51)
Morbus Crohn (ICD K 50)
Sëmundja e Addison (ICD E 27.1)
SLE (ICD M 32)
ALS (ICD G 12: 2)
Parkinson (ICD G 20)
Sëmundje e shkaktuar nga transfuzioni i gjakut ose plazma ➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po (ndihmë direkte)
Djegie serioze të paktën 30% të shkallës së 2-të
Tumor malinje (ICD C00-C43, C45-C97)
Tumor beninje i trurit që kërkon operacion (ICD D32-D33, D35.2-D35.4 ose D43)
Sëmundja e neuronit motorik (ICD G12.2)
Skleroza e shumëfishtë (MS) (ICD G35)
Sulmi në zemër (ICD I21-I23)
Hemorragjia cerebrale, goditja në tru, goditja në tru (ICD I60 – I64)
Aneurizmi i aortës (ICD I71)
Transplantimi i zemrës, mëlçisë, veshkave, mushkërive, palcës së eshtrave
Kirurgji e hapur e zemrës. Operacioni pa hapur gjoksin nuk është i përfshirë.
Dëmtimi i lindjes duke shkaktuar fistula rektale vaginale (ICD N82.2-N82.4) ose amputim i rektumit
Sëmundja që bëhet e rëndësishme pas ditëlindjes së 65-të nuk rimbursohet. ➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po (Sigurimi i Ngjarjes) Alopecia (humbje totale e flokëve) (ICD L63.0-L63.1)
ALS (Sklerat anësore amyotrofike) (ICD G12.2)
Sëmundja e Alzheimerit dhe çrregullime të tjera degjenerative të sistemit nervor (ICD G30-G31)
Anoreksia dhe / ose Bulimia (ICD F50.0, F50.2)
Aneurizmi i aortës që kërkon ndërhyrje kirurgjikale (ICD I71)
Sëmundja e Bechterew (ICD M45)
Kanceri (sëmundje malinje) (ICD C00-C43, C45-C97)
Sëmundja e Crohn (sëmundje inflamatore e zorrëve) (ICD K50)
Tumori i trurit, beninje (beninje) (ICD D32-D33, D35.2-D35.4, D43)
MS (Skleroza e shumëfishtë) (ICD G35)
Distrofia muskulare (ICD G71)
Sëmundja e Parkinsonit (ICD G20)
RA (Artriti Reumatoid) (ICD M05-M06)
Sëmundje e shkaktuar nga transfuzioni i gjakut ose plazma
SLE (lupus eritematoz sistemik) (ICD M32)
Koliti ulcerativ (sëmundja inflamatore e zorrëve) (ICD K51)

9. Kompensimi për qëndrimet në spital

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: 100 korona/dita
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: 200 korona/dita
➡️ FÖRSÄKRING IF: 100 korona/dita
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: 400 korona/dita
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: 150 korona/dita
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA:250 korona/dita

10. Shuma e madhe për dëmtime të caktuara dhe djegie…

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: A ka një ndihmë për dëme të caktuara? JO
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM: Po, dëmtimi i trupit
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, Sigurimi i Ngjarjes
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Jo,nuk ka
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, Sigurimi i Ngjarjes
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA:Jo,nuk ka

11. Kostot e kujdesit mjeksor për aksidentet

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, 5 vite
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Po, për 5 vjet dhe një maksimum 1,000 SEK / vit
Nëse lëndimi aksidental kërkon kujdes mjekësor dhe mjekohet pas tetë ditësh, trajtimi urgjent sigurohet si më poshtë:
Dita 9-15 me 700 SEK
Dita 16-30 me 700 SEK
Dita 31-180 me 33 SEK në ditë.
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, për 3 vjet dhe një maksimum prej 5% të shumës së sigurimit
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po, 5 vite
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, 3 vite
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA:Po, 5 vite

12. Ärr /Plag

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Po, plagët mbesin
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Po, plagët që nuk janë të parëndësishme
➡️ FÖRSÄKRING IF: Po, plagët qartësisht të spikatura dhe ndryshimet e tjera të pamjes
Skorjet/plaget në fytyrë dhe qafë tashmë janë zëvendësuar nga pamja e spikatur.
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Po, plagët ose defektet kozmetike
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Po, plagët e spikatura ose defekt tjetër kozmetik
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po, plagët ose pamja tjetër ndryshojnë

13. Kompensimi për pushim/raportë mjeksore më të gjatë.

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Jo
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Po, Kapitali i Aktivitetit
12,500 SEK – 50,000 SEK / vit, në varësi të shumës së zgjedhur të sigurimit dhe shkallës së paaftësisë për punë.
Kërkesa për të paktën 15% paaftësi mjekësore dhe që të paktën 50% kompensim i veprimtarisë është dhënë nga Zyra e Sigurimeve Shoqërore për 2 vjet.
Përparimet në paaftësinë Ekonomike.
➡️ FÖRSÄKRING IF: Jo
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Jo
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Jo
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Po, sigurimi plotësues Kompensimi mujor
1.000 – 4,000 SEK / muaj të paktën 50% paaftësi për punë pas 90 ditësh për maksimum 3 vjet.
Nëse sëmureni gjatë dy viteve të para të sigurimit për shkak të sëmundjes mendore, mialgjisë, fibromialgjisë ose tringëllimës në veshët, nuk do të merrni kompensim.

14. Ndihmë nëse i siguruari vdes

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti është 47.300 SEK ose 93,000 SEK në varësi të shumës së zgjedhur të sigurimit.
Kompensimi për vdekje për shkaqe të tjera është 46,500 SEK ose 93,000 SEK në varësi të shumës së zgjedhur të sigurimit
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti dhe  për shkaqe të tjera është 40 000 korona
➡️ FÖRSÄKRING IF: Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti dhe  për shkaqe të tjera është 50 000 korona
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti dhe  për shkaqe të tjera është 47 300 korona
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti dhe  për shkaqe të tjera është 50 000 korona
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Kompensimi për vdekjen për shkak të një aksidenti dhe  për shkaqe të tjera është 50 000 korona

15. Lëndimet Sportive/Olimpiada Sportive

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? Jo
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? Jo
➡️ FÖRSÄKRING IF: A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? Jo
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? Jo
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? Jo
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: A janë mbuluar të gjitha dëmtimet sportive dhe ato olimpiada sportive? PO

17. Dëmet e shkaktuara nga lufta dhe akte terroriste

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste?
Sigurimi nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga përhapja e substancave biologjike, kimike ose bërthamore, mbeturinave bërthamore ose substancave të tjera me rrezatim të dëmshëm në lidhje me akte terroriste.
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste?
Sigurimi nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga përhapja e substancave biologjike, kimike ose bërthamore, mbeturinave bërthamore ose substancave të tjera me rrezatim të dëmshëm në lidhje me akte terroriste.
➡️ FÖRSÄKRING IF: A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste? PO
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste?
Sigurimi nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga përhapja e substancave biologjike, kimike ose bërthamore, mbeturinave bërthamore ose substancave të tjera me rrezatim të dëmshëm në lidhje me akte terroriste.
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste?
Sigurimi nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga përhapja e substancave biologjike, kimike ose bërthamore, mbeturinave bërthamore ose substancave të tjera me rrezatim të dëmshëm në lidhje me akte terroriste.
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: A do të shkaktohet dëmi nga lufta? JO.
Po, nga disa akte terroriste?
Sigurimi nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga përhapja e substancave biologjike, kimike ose bërthamore, mbeturinave bërthamore ose substancave të tjera me rrezatim të dëmshëm në lidhje me akte terroriste.

18. Sigurimi dhe kushtet e siguruesit

Försäkring/Sigurimet
➡️ FÖRSÄKRING DINA: Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga Dina Försäkring AB
➡️ FÖRSÄKRING FOLKSAM:  Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga Folksam ömsesidig sakförsäkring
➡️ FÖRSÄKRING IF:  Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga If Skadeförsäkring AB (publ)
➡️ FÖRSÄKRING LÄNSFÖRSÄKRING: Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag
➡️ FÖRSÄKRING MODERNA: Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga Tryg Forsikring A/S Danmark
➡️ FÖRSÄKRING TRYGG HANSA: Sigurimet – është siguruesi që paguan kompensimin e dëmit.
Kushtet e sigurimit – Krahasimi bazohet në termat e specifikuar të sigurimit.
Po, nga Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filal