Ata që janë banorë në vende si Shqipëria e Kosova nuk lejohen të hyjnë në Suedi deri më 30 qershor. Por ka disa përjashtime.

Nëse plotëson një nga kushtet e mëposhtme, mund të hysh në Suedi:

– Je i regjistruar si banues në Suedi. Dmth paguan taksat këtu.

– Ke leje qëndrimi në Suedi dhe po kthehesh në shtëpi

– Ke arsye të forta e nevoja të vecanta për të ardhur në Suedi

– Vjen për të punuar në shërbimin shëndetësor

– Je puntor sezonal në sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe kopshtarisë

– Je duke kaluar tranzit për në një vend tjetër

– Ke arsye të forta familjare

– Ke nevojë për mbrojtje ndërkombtare

– Vjen për nevoja humanitare


Mund të ketë edhe kategori të tjera njerëzish që lejohet të hyjnë.

Gjykimin mbi nëse dikush mund të lejohet të hyjë në Suedi e bën policia kufitare.

Data e ndalimit për të hyrë në Suedi mund të zgjatet.

E njëjta gjë si më sipër vlen edhe për ata që janë banorë në Serbi, Maqedoni apo Malin e Zi.

Informacioni është marrë nga faqja e ministrisë së jashtme të Suedisë.