Aplikim për shkëmbim të patentës/lejes së drejtimit të huaj

Formulari TSTRK1015  përdoret për të aplikuar për të shkëmbyer / rinovuar një leje drejtimi të huaj në një licencë përkatëse të drejtimit suedez.

Aplikimi për shkëmbim të patentës / lejës së drejtimit të makinës/veturës/kerrit.

FORMULARI AS NUK SHKARKOHET AS NUK PLOTESOHET ONLINE.

Tek ky link ju mund të porosisni formularin dhe ky formular ju vjen në adresën tuaj të shtepisë ku ju jeni të shkruar.

Kliko tek linku:
https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/privatperson/ansokan-om-utbyte-av-utlandskt-korkort/

Tek uebsite të Zyrës të transportit kliko :
1.Beställ Blankett
2. Poshtë rubrikës Blankett (obligatiriskt) zgjedh opsionin “Ansökan om byte av utländskt körkort”
3.Poshtë rubrikës Personnummer (obligatoriskt) shkruaj numrin tuaj personal
4. Kliko NÄSTA
5. Poshtë rubrikës Säkerhetskontroll kliko tek “JAG ÄR INTE EN ROBOT”
6. Kliko BEKRÄFTA
7.Vazhdo me zgjedhjen që ju kërkohet në foto
8. Kur të keni plotësuar me kujdes formularin, futeni në zarf së bashku me patentën tuaj dhe dërgojeni/ postojeni rekomande.

Adresa:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro
PATENT/LEJE DREJTIMI NGA VENDET NGA BRENDA EEA

Vendet e EEA janë: Belgjika, Bullgaria, Qipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Greqia, Irlanda, Islanda, Italia, Kroacia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovenia, Sllovenia, Spanja, etj. Mbretëria e Bashkuar, Republika Czecheke, Gjermania, Hungaria dhe Austria.

Një licencë drejtimi nga një vend brenda EEA zbatohet në Suedi nëse

1- është e vlefshme në vendlindje
2- nuk është zëvendësuar me patentë shoferi suedeze.

Leja e drejtimit vlen edhe nëse jeni regjistruar në Suedi.

Zëvendësoni patentat e drejtimit nga vendet brenda EEA

Ju mund ta ndryshoni patentën e shoferit EEA në një Suedeze, nëse licenca e shoferit është e vlefshme dhe ju jeni me banim të përhershëm në Suedi.

PYETJE: Sa kohë mund të ngas me patentën /lejen time në Suedi?
Kur jeni regjistruar në Suedi për një vit, duhet të merrni një patentë shoferi suedeze.

Nëse ti/ju nuk jeni i regjistruar në Suedi atëherë patenta juaj nuk ka ndonjë afat kohor.

Patentë shoferi të huaj në Suedi.

Nëse keni patentë shoferi nga një vend tjetër, kjo vlen edhe në Suedi në disa raste.
Shumë rregulla të rëndësishme për lejet e drejtimit vlen edhe për licencat e huaja të drejtimit në Suedi. Për shembull, rregulloret e moshës dhe kur licenca e shoferit mund të merret nga policia ose të revokohet/anullohet nga Zyra e Transportit Suedez.

Leje drejtimi nga vendet jashtë EEA

Në mënyrë që licenca e shoferit nga një shtet jashtë EEA të jetë i vlefshëm në Suedi duhet të:

1- Liçensa e shoferit duhet të jetë e vlefshme në vendin në të cilin është lëshuar.
2- Patenta e shoferit nuk duhet të jetë zëvendësuar me një suedeze.
3- Ti/ju nuk duhet të keni qenë të regjistruar në Suedi për më shumë se një vit.

Leja e drejtimit duhet të hartohet në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare (konventat 1949 dhe 1968 për trafikun rrugor). Nëse patenta e shoferit nuk është hartuar sipas rregullave dhe nuk është e shkruar në anglisht, gjermanisht ose frëngjisht, kjo vlen vetëm së bashku me një përkthim të certifikuar.

Përkthimi duhet të jetë në anglisht, gjermanisht, frëngjisht, suedisht, danez ose norvegjeze. Nëse nuk ka foto në patentën e shoferit, ajo vlen vetëm së bashku me identifikimin e fotografisë.

Kërkoni përkthyes të autorizuar në Kammarkollegiet duke klikuar në linkun:

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/oversattare/sok-oversattare-i-vart-register

A po planifikoni të qëndroni në Suedi për një kohë të kufizuar?

Një licencë drejtimi nga një vend jashtë EEA vlen në Suedi për një vit nga data në të cilën njerëzit janë regjistruar në Suedi.

Nëse do të qëndroni këtu për më shumë se një vit, mund të kërkoni një përjashtim. Përjashtim bëjnë ata që nuk planifikojnë të transferohen në Suedi përgjithmonë. Një shembull kur mund të japim një përjashtim është nëse studioni ose keni një punë me kohë të kufizuar në Suedi.

Nëse keni një leje qëndrimi ose pune, nuk do të thotë se mund t’ju jepet një përjashtim.

Kërkesa për një përjashtim duhet të përmbajë:

* Numri / numri i koordinimit ose numri provizor, emri, adresa dhe detajet e kontaktit.
* Një përshkrim i qëllimit të qëndrimit tuaj në Suedi.
* Një kopje e patentë shoferit tuaj të huaj. Nëse kjo patentë shoferi nuk lëshohet në anglisht, gjermanisht, frëngjisht, suedisht, norvegjez ose danez, atëherë ti/ju duhet ta paraqisni gjithashtu një përkthim të vërtetuar të patentë shoferit ose një licencë ndërkombëtare të shoferit.
* Një vërtetim nga punëdhënësi juaj ose një çertifikatë studimi. Çertifikata duhet të tregojë sasinë totale të kohës që keni ndërmend të punoni ose studioni në Suedi.

Dërgoni dokumentet tuaja në adresen:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro


NDIKIMI I BREXIT NË FUSHËN E PATENTËS OSE LEJËS SË DREJTIMIT

Brexit do të ndikojë në tërë BE-në dhe Zyra Suedeze e Transportit ende nuk e dimë në çfarë mase.

Brexit do të prekë tërë BE-në dhe, përveç të tjerave, ju që keni një licencë drejtimi britanik në Suedi.

Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga BE

Mbretëria e Bashkuar u largua nga BE në mesnatën midis 31 janarit dhe 1 shkurtit 2020. Sipas marrëveshjes së daljes, atëherë do të fillojë një periudhë kalimtare, gjatë së cilës shumica e punës praktike vazhdon si aktualisht. Pas kësaj, synohet që marrëdhënia e ardhshme të fillojë.

Periudha kalimtare do të thotë që Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të jetë pjesë e tregut të brendshëm dhe bashkimit doganor dhe t’i nënshtrohet Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Kështu, tregtia, udhëtimet dhe shkëmbimet e tjera me Mbretërinë e Bashkuar fillimisht do të vazhdojnë si më parë. Periudha e tranzicionit zgjat deri në vitin 2020 dhe, nëse palët bien dakord, mund të zgjatet një herë, për aq kohë sa deri në vitin 2022.

Periudha e tranzicionit ka për qëllim të lejojë kohën e përshtatjes me atë që përfundimisht do të bëhet marrëdhënia e ardhshme BE-MB. Kuadri për marrëdhëniet e ardhshme është specifikuar në deklaratën e përbashkët politike të palëve. Bisedimet për marrëveshjet që rregullojnë marrëdhëniet e ardhshme do të fillojnë menjëherë pasi Mbretëria e Bashkuar të dalë nga BE.

Ndikimi brenda zonës së lejes së drejtimit të makinës

Të gjitha rregullat që zbatohen në zonën e lejes së drejtimit do të mbeten të pandryshuara të paktën deri në vitin 2020-12-31. Kjo vlen si për patentë shoferi britanik në Suedi ashtu edhe për patentë shoferë suedezë në Mbretërinë e Bashkuar.

Cilat rregulla pastaj zbatohen duhet të negociohen gjatë periudhës kalimtare.

Më shumë informacion mbi Brexit është gjithashtu në dispozicionin tuaj në linkun: www.gov.uk/brexit

Nëse dëshironi të jeni instruktor apo mbikëqyrës me patentë shoferin nga një vend brenda EEA

Nëse keni një patentë shoferi nga një vend i EEA-së përveç Suedisë, duhet të dërgoni një kopje të licencës së patentës/drejtimit të huaj kur aplikoni për një instruktor/mbikëqyrës privat. Të njëjtat kërkesa janë dhe për ata që kanë patentë shoferi të huaj si për ato me licencë suedeze.

Këtu aplikoni për udhëheqje në drejtimin e praktikës private. Shërbimi kërkon identifikim elektronik.

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=korkort&eservice=handledarskap-ansok

Ju duhet të bëni një aplikim për secilin student nëse do të praktikoni me disa studentë. Ju mund të keni deri në 15 miratime në të njëjtën kohë.

Kursi është i regjistruar tek Zyra Suedeze e Transportit dhe është i vlefshëm për 5 vjet nga dita e mbajtjes së kursit, si për mbikëqyrësit/instruktor ashtu edhe për studentin.

Studenti duhet të jetë së paku 15 vjet e 9 muaj për të ndjekur arsimin/kursin.

Ju që supozohet të jeni mbikëqyrës

Kushdo që drejton një praktikë private duhet të ketë një mbikëqyrës/instruktor të aprovuar. Ata që do të praktikojnë ngarje me një veturë të pasagjerit ose një kamion të lehtë (pranueshmëria B) gjithashtu kanë nevojë për një trajnim/kurs.

Si mund të aplikoj?

Ju mund të aplikoni shpejt dhe lehtë për t’u bërë një mbikëqyrës/instruktor direkt përmes shërbimit të Aplikimit për mbikëqyrës/instruktor. Ky shërbim kërkon identifikim elektronik. Ju gjithashtu mund të porosisni një formë/formular në internet

Vini re se ju duhet të aprovoheni si mbikëqyrës/instruktor për secilin student individual me të cilin do të praktikoni. Prandaj, duhet të bëni një aplikim për secilin student, nëse do të praktikoni me disa studentë.

Nëse keni një patentë shoferi nga një vend i EEA-së përveç Suedisë, duhet të dërgoni gjithashtu një kopje të patentë shoferit të huaj.

Po çfarë kërkohet për dikë që dëshiron të bëhet mbikëqyrës/instruktor privat?

Në mënyrë që kërkesa juaj të miratohet, ekzistojnë disa kërkesa që ju nevojiten për të përmbushur:

  • Ju keni mbushur 24 vjet.
  • Studenti juaj ka një leje të lëshuar nga Zyraa Suedeze e Transportit
  • Ju dhe studenti juaj keni kaluar një kurs, pavarësisht nëse praktika e drejtimit vlen për një makinë pasagjeri ose fugon.
  • Ju keni një licencë të vlefshme shoferi nga Suedia ose një vend tjetër i EEA. Ju duhet të keni pasur leje për automjetin që do të praktikoni për gjithsej të paktën pesë nga dhjetë vitet e fundit.

Pasi të kemi pranuar kërkesën tuaj

Pasi Zyra Suedeze e Transportit të ketë aprovuar kërkesën tuaj, ato do t’ju dërgojnë një certifikatë instruktori/mbikëqyrësi. Nëse plotësohen të gjitha kërkesat dhe pranohen të gjitha dokumentet, zakonisht duhen dy deri në katër javë për të marrë certifikatën e mbikëqyrësit/instruktorit. Nëse keni një kuti postare dixhitale, certifikata e mbikëqyrësit tuaj do të dërgohet atje.

Mbikëqyrësi apo instruktori është përgjegjës për drejtimin e ushtrimit

Mos harroni se jeni ju si mbikëqyrës ose instruktor që shihet si shoferi dhe jeni ju përgjegjës për ngarje.

Ju gjithmonë duhet të mbani certifikatën e mbikëqyrësit/inastruktorit tuaj kur praktikoni. Nëse prova juaj dërgohet në një kuti postare dixhitale, duhet të jeni në gjendje të regjistroheni dhe ta paraqisni atë sipas kërkesës.

Sa është e vlefshme certifikata e mbikëqyrësit?

Certifikata e një mbikëqyrësi është e vlefshme për pesë vjet për sa kohë që licenca e shoferit nuk është revokuar. Më pas duhet të bëni një aplikim të ri dhe të miratohen përsëri, nëse doni të vazhdoni të jeni mbikëqyrës. Përjashtim është nëse jeni aprovuar si mbikëqyrës i një studenti para së pari të shkurtit 2012, atëherë certifikata e mbikëqyrësit vlen për atë student të veçantë pa një afat kohor për sa kohë që licenca e shoferit nuk revokohet.

Nëse licenca e shoferit të studentit duhet të rinovohet ndërsa mbikëqyrësi juaj është në fuqi, ju si mbikëqyrës nuk keni nevojë të riaplikoni.

Kur ti/ju nuk mund të bëheni mbikëqyrës?

1- nëse licenca juaj e shoferit është revokuar/tërhequr për më shumë se tre muaj në tre vitet e fundit sepse keni shkelur një rregull të rëndësishëm të trafikut, të tilla si psh shpejtimi ose ngasja e një dritë të kuqe
2- nëse patenta shoferi juaj është revokuar/pezulluar në çdo kohë në tre vitet e kaluara për shkak të drejtimit të makinës në gjendje të dehur ose krimeve të rënda.
3- nëse licenca e shoferit tuaj për tre vitet e fundit vlen me kushte për bllokimin e alkoolit
4- nëse tashmë keni 15 miratime të vlefshme si mbikëqyrës apo instruktor.

Po çfarë përmban ky kurs?

Kursi përmban informacione mbi:

1- Objektivat dhe përmbajtja e patentës së shoferit
2- Rregullat që zbatohen për drejtimin e makinës
3- Si të planifikoni dhe strukturoni drejtimin e praktikës
4- Siguria në komunikacion dhe mjedisi

Mundësia e trajnimit apo kursit është të paktën 3 orë. Atëherë do të mësoni, ndër të tjera, atë që mbikëqyrësi apo instruktori është përgjegjës gjatë provës së drejtimit dhe kriteret që aplikojnë për testet e lejes së drejtimit (testi i njohurive dhe testi i drejtimit).

Gjatë trajnimit/kursit, ju gjithashtu merrni informacione për rëndësinë e stilit të drejtimit për mjedisin dhe sa e rëndësishme është përvoja e drejtimit për sigurinë në rrugë. Ata diskutojnë gjithashtu se si mbikëqyrësi ose instruktori dhe studenti mund të interpretojnë ndryshe situatën e trafikut.

Patentë shoferi si dokument identifikimi

Patentë shoferi jo vetëm që tregon se cilat automjete ju lejohen të drejtoni, por është gjithashtu një dokument identifikimi.

Mbani në mend se licenca juaj e drejtimit është e barabartë me një dokument vlerash dhe është e rëndësishme që ju të trajtoni patentën tuaj me kujdes dhe ta mbani të sigurt.

Leja e shoferit duhet të rinovohet nëse është humbur ose vjedhur, dëmtuar ose shkatërruar. Meqenëse patentë shoferi është një dokument identifikimi, ju gjithashtu duhet të raportoni në polici nëse është vjedhur.

VINI RE PATENTA SHQIPTARE NUK KONVERTOHET NË PATENTE SUEDEZE
GJITHASHTU PATENTA E LËSHUAR NGA REPUBLIKA E KOSOVËS NUK KONVERTOHET NË PATENTE/LEJE MAKINE SUEDEZE

Kjo nënkupton që duhet të merrni një patentë shoferi suedeze. Kjo do të thotë që ju duhet të merrni pjesë në disa kurse (trajnime hyrëse, trainim rreziku 1 dhe 2), studim për të kaluar testin e teorisë dhe të praktikoni shumë (preferohet së bashku me një shkollë trafiku) për të kaluar testin e drejtimit.