Emigration: Which Country Is Better To Emigrate And Move To Live


Tema “Migrimi në Suedi” është e shpeshtë dhe një nga shqetësimet më të mëdha në shoqërinë suedeze, e cila vihet re edhe në media dhe politikë. Kur diskutojmë temën, ndeshemi me pyetje të rëndësishme dhe të vështira. Pse emigrantët zgjedhin të vijnë në Suedi dhe jo në vendet e tjera të Evropës? Si u bë Suedia destinacioni numër një për emigrantët?


Përgjigja është e thjeshtë. Suedia nuk kujdeset për njerëzit bazuar në kombësinë e tyre por bazuar në nevojat e tyre për mbrojtje. Në këtë mënyrë, vendi bëhet strehë për ata që kanë nevojë për siguri dhe stabilitet. Suedia konsiderohet një vend që respekton të drejtat e njeriut dhe të drejtën e emigrantëve për një jetë të lirë dhe të mirë me ndihmën e mirëqenies sociale.

Vende të tjera, për shembull, në Azi, Afrikë nuk lejojnë emigrimin dhe migrantëve nuk u lejohet të gëzojnë të drejtat e njeriut siç janë arsimi falas dhe kujdesi shëndetësor. Ata nuk u jepet nënshtetësia, edhe pse ata kanë kaluar tërë jetën e tyre në këto vende. Arabia Saudite është një shembull. Ata nuk u japin qytetarëve dhe as qëndrim të përhershëm. Banorët gjithashtu janë të detyruar të rinovojnë qëndrimin e tyre edhe nëse qëndrojnë përgjithmonë në vend.

Suedia është e vendosur lart në listën e vendeve humanitare që bëjnë çmos për të pranuar refugjatë, për të lehtësuar vuajtjet e tyre dhe për t’u dhënë atyre lirinë dhe të drejtën për një jetë normale.

Nga ana tjetër, nëse e shikoni migracionin nga një këndvështrim më i madh, bëhet e qartë se shumë emigrantë kanë kontribuar në ndërtimin e shoqërisë suedeze duke filluar biznese të reja dhe duke rritur punësimin në sektorë të ndryshëm.
Ka shumë njerëz të suksesshëm që kanë kontribuar pozitivisht në ndërtimin e komunitetit dhe shpresoj që të gjithë emigrantët të ndjekin shembullin e tyre.

Si përfundim, ne jemi këtu për të ndërtuar dhe jo shemb shoqërinë. Ne punojmë shumë për të mësuar gjuhën, për të zhvilluar aftësitë tona dhe për të zgjeruar pikëpamjet tona në mënyrë që të bëhemi pjesë aktive e shoqërisë.

Analizë – Të jesh emigrant në Suedi

Të gjithë personat që transferohen në Suedi dhe janë të regjistruar në regjistrin e popullsisë, përfshihen në statistikat e imigracionit. Gjatë viteve 2000, emigracioni është rritur shumë. Në fillim të periudhës, rreth 60,000 njerëz emigruan në vit. Në vitin 2016, imigracioni total në Suedi ishte më i larti ndonjëherë, me mbi 163,000 imigrantë. Që atëherë, emigracioni është ulur dhe në vitin 2019, 116,000 njerëz emigruan në Suedi.

Çdo vit, mijëra njerëz migrojnë në Suedi. Cilado qoftë arsyeja, janë aplikimet e individëve që Zyra e Migracionit pranon dhe teston. Ka disa ligje dhe konventa thelbësore që prekin nëse një person mund të qëndrojë ose duhet të largohet nga vendi.

Të punosh çdo ditë me çështje që i përkasin së ardhmes së njerëzve, dhe të përpiqesh ta bësh atë me respekt dhe respekt të barabartë për aplikantët, është një përgjegjësi e madhe.

Gjithmonë një person pas çdo situate/rrethane. Migrantët janë të ndryshëm dhe zgjedhjet e jetës janë të ndryshme.

Më shumë burra sesa gra emigruan. Në fillim të viteve 000, afërsisht po aq gra sa burra emigruan. Por që nga viti 2005, më shumë burra kanë emigruar, dhe diferenca është rritur vitet e fundit. Në vitin 2016, diferenca ishte më e madhe, me 56 përqind ishin burra dhe 44 përqind ishin gra. Në vitin 2019, përqindja e grave ishte 47 përqind dhe përqindja e burrave ishte 53 përqind.

Nga dhjetë vendet më të mëdha të imigracionit në vitin 2019, Afganistani kishte përqindjen më të madhe të burrave me 75 përqind. Pastaj Polonia hyri me 62 përqind. Përqindja më e madhe e grave të lindura në Siri ishte 53 përqind. Pas kësaj, Kina dhe Eritrea të dy dolën me 51 përqind.

Statistikat për vitin 2017 u prekën gjithashtu nga numri i madh i azilkërkuesve në 2015, pasi shumë duhej të prisnin një kohë të gjatë për një vendim për të qëndruar në Suedi. Një efekt që do të zhduket në 2018. Edhe në vitin 2019, emigracioni ishte i ulet dhe përfundojë në një nivel të ngjashëm me atë sesi dukej në 2013.

Në Suedi, mbi 1.1 milion njerëz lindin jashtë vendit. 326,000 suedezë shtesë kanë dy prindër që kanë lindur jashtë vendit. Kjo do të thotë që 18 përqind e popullsisë së Suedisë ka një prejardhje të huaj.

Lindur në Suedi përsëri grupi më i madh imigrant

Midis atyre që emigruan vitin e kaluar, u përfaqësuan 191 vende të lindjes. Gjatë viteve 2013-2018, grupi më i madh i njerëzve lindi në Siri dhe grupi i dytë më i madh i emigrantëve lindi në Suedi. Në vitin 2019, personat që ktheheshin të lindur në Suedi ishin grupi më i madh i emigrantëve.

Emigracioni është ajo që kontribuon më shumë në rritjen e popullsisë së Suedisë tani,
70 përqind e rritjes së popullsisë në 2019 është për faktin se më shumë njerëz kanë emigruar sesa kanë emigruar. Pjesa tjetër është sepse kanë lindur më shumë njerëz sesa vdiqën.

Të gjithë ata që lëvizin në Suedi përfshihen në statistikat e imigracionit. Kjo do të thotë që midis emigrantëve ka njerëz që kanë lindur në Suedi dhe kthehen pas disa kohësh jashtë vendit.

Të qenit i ri në Suedi dhe fillimi i saj mund të jetë e vështirë. Gjuha është e re, kultura është e re, njerëzit janë të panjohur. Kontaktimi me vendasit mund të jetë i vështirë, por në të njëjtën kohë nevojiten kontakte të reja për të hyrë në komunitet dhe për të mësuar suedisht. Për më tepër, të kesh një rrjet social që përfshin suedezët është e rëndësishme për t’u përfshirë në shoqëri. Integrimi bëhet përmes kontaktit personal.

Suedia ka ndër emigrantët më të arsimuar në botë. Rreth 30 përqind e shtetasve të huaj që jetojnë në Suedi kanë një arsim universitar. Kjo është e jashtëzakonshme sepse Suedia ka kufizuar politikën e saj për të lejuar imigrimin e azilit pothuajse ekskluzivisht.

Suedia në një kohë të shkurtër është shndërruar në një shoqëri ku njerëzit nga shumë kultura të ndryshme duhet të jetojnë së bashku. Sot, pothuajse çdo i pesti banor në Suedi ka një prejardhje të huaj. Problemet me të cilat përballen emigrantët në Suedi sot kanë të bëjnë me papunësinë, mungesën e pjesëmarrjes dhe mungesën e përfaqësimit si në sindikata ashtu edhe në politikë. Prandaj, puna e përbashkët dhe afatgjatë është e nevojshme për integrimin midis suedezëve vendas dhe “suedezëve të rinj” si në shoqëri ashtu edhe në vendin e punës.

Njerëzit që takojmë.Njerëzit vijnë në Suedi për një larmi arsyesh. Mund të jetë për shkak të studimeve dhe punës, të vizitoni familjen dhe miqtë ose sepse keni takuar një partner për të ndarë jetën. Shumë njerëz transferohen në Suedi vullnetarisht, ndërsa të tjerët detyrohen të ikin nga lufta dhe persekutimi. Cilado qoftë arsyeja, rrugëtimi i secilit migrant është individual.

Popullsia emigruese kontribuon në mbajtjen dhe funksionimin e motorit të produktivitetit dhe rritjes ekonomike të vendit. Studimet kanë treguar që emigracioni ka qenë një nxitës i madh i inovacionit dhe ndërmarrësisë në Suedi dhe se imigrantët forcojnë tregtinë ndërkombëtare të vendit. Shumë studiues ndërkombëtarë kanë hetuar sesi emigracioni prek pjesë të ndryshme të ekonomisë si në vendet dërguese ashtu edhe në ato pritëse. Ekonomia e vendit dërgues është më e favorizuar, ndërsa përfitimet e vendit pranues ndryshojnë shumë varësisht nga shkalla në të cilën punojnë emigrantët.


Kur largohesh nga vendi yt me vite bëhesh i huaj dhe në vendin tënd!