Why Are The Nordic Flags So Similar? - YouTube


Permanent eller tillfälligt haveri? - NWT


Qytetarë/Shtetas nga një vend jashtë BE-së

Si qytetar i një vendi jashtë BE / EEA dhe Zvicra, ju nuk jeni të mbuluar nga lëvizja e lirë që ju lejon të punoni në të gjitha këto vende pa leje pune.
Gjithashtu, ju që jeni shtetas i vendit të tretë dhe që keni një leje qëndrimi dhe një leje pune në një nga vendet nuk përfshihen në lëvizje të lirë, por leja vlen vetëm në vendin në të cilin është lëshuar. Sidoqoftë, mund të ketë mundësi që ju të bëheni punonjës kufitar nëse plotësoni disa kushte.

Ju duhet të keni një leje specifike pune për të punuar në Danimarkë/Norvegji kur jetoni në Suedi ose anasjelltas.
Ju duhet ta kërkoni dhe përftoni këtë para se të filloni punësimin tuaj.

Për të qenë në gjendje të aplikoni për një leje pune në Danimarkë/Norvegji, së pari duhet t’ju ofrohet një kontratë pune dhe kur të aplikoni paguani një tarifë tek autoriteti i migracionit të vendit. Kështu, ju nuk mund të merrni një leje pune për të aplikuar për një vend pune.

Edhe nëse ke kartë 5 vjeçare të nje nga shtete e BE, sërisht të duhet leje qëndrimi/pune në atë shtet që synon të shkosh. Ashtu sic ju nevojitet leje pune në Suedi me kartat 5 vjeçare greke apo dokumentat e plota italiane, ashtu ju duhet dhe në vendet e tjera nordike.

Thjeshtë se ke leje qëndrimin e një shtetit nordik nuk përfiton të drejta pune në vendet nordike.

* Nëse punoni në Danimarkë – Norvegji – Suedi pa lejen e duhur, ju dhe punëdhënësi juaj rrezikoni të gjobiten dhe / ose ekspuls/gjobitje të tjera.
* Gjithmonë kontaktoni Autoritetin e Migracionit të vendit ku jetoni për të kontrolluar se çfarë ndodh me lejen tuaj të qëndrimit nëse merrni një leje pune në një vend tjetër të BE / EEA .

NORVEGJI. Qytetarë nga vendet e BE dhe EEA

Nëse nuk jeni një qytetar nordik, por jeni shtetas i një vendi tjetër të BE-së ose EEA-së, mund të hyni lirshëm në Norvegji dhe të qëndroni në vend për maksimum tre muaj.

Nëse do të qëndroni në NORVEGJI për më shumë se tre muaj, duhet të regjistroheni, nëse punoni, studioni ose jeni anëtar i familjes së dikujt që jeton në Norvegji. Ju regjistroheni në Polici në komunën ku jetoni. Nëse jeni një qytetar nordik, mund të udhëtoni lirshëm në Norvegji për të jetuar dhe punuar atje, pa pasur nevojë për një punë ose leje qëndrimi. Si një qytetar nordik, nuk keni nevojë të regjistroheni në polici kur të transferoheni në Norvegji. Por ju ende duhet të ndiqni rregullat e vendit për kontabilitetin publik.

DANMARK. Qytetarët e vendeve nordike ose të vendeve të BE / EEA

Nëse jeni një BE / EEA ose një shtetas zviceran, ju keni të drejtë të punoni në vendet e tjera të BE-së, si Danimarka.

Prandaj nuk keni nevojë për një leje pune ose leje qëndrimi për t’u transferuar ose punuar në Danimarkë.
Nëse lëvizni dhe qëndroni për më shumë se tre muaj, mund t’ju duhet të aplikoni për një të ashtuquajtur dokument qëndrimi pranë Administratës Shtetërore ose Shërbimit Qytetar Ndërkombëtar në Kopenhagë.

Pastaj duhet të jeni në gjendje të paraqisni një çertifikatë punësimi ose një konfirmim të punësimit nga punëdhënësi.
Në thelb mund të bëni një punë në shumicën e profesioneve. Sidoqoftë, ka profesione të caktuara ku nuk mund të punoni nëse nuk jeni shtetas i vendit. Kjo mund të përfshijë disa shërbime brenda policisë, gjykatave, mbrojtjes dhe administratës shtetërore.