Migrationsverket får sätta upp kamerorMë 1 janar 2020, rregullat e reja hynë në fuqi për azilkërkuesit që vendosin të rregullojnë akomodimin e tyre, EBO.

Rregullat fillojnë të zbatohen në 1 KORRIK 2020 dhe nënkuptojnë se azilanti mund të humbasë shtesën e tij ditore nëse personi banon në zona që kanë sfida socio-ekonomike.
Qëllimi i ligjit është që në shumë raste azilkërkuesit duhet të zgjedhin të jetojnë në zona ku ka kushte për një pritje të qëndrueshme shoqërore.


Ndryshimi legjislativ filloi të zbatohet në 1 janar të vitit 2020, por Zyra Suedeze e Migracionit fillon të zbatojë rregullat në 1 korrik 2020.
Kushdo që kërkon azil i ofrohet gjithmonë mundësia të qëndrojë në një nga ndërtesat që janë nën mbikqyrjen e Zyrës të Migracionit, në pritje të gjykimit të tyre.
Sidoqoftë, ata që dëshirojnë të rregullojnë akomodimin e tyre nga 1 korriku 2020 rrezikojnë të humbasin shtesën e tyre ditore nëse zhvendoseni në një zonë që është në listën që Zyra e Migracionit do të paraqesë përfundimisht.

KOMUNAT DO NJOFTOJNË SE CILAT JANË KETO ZONA QË PREKËN.

Qeveria ka specifikuar 32 komuna ku mund të ketë zona që kanë sfida socio-ekonomike. Janë këto komuna që më vonë këtë pranverë do të jenë në gjendje të raportojnë zona specifike në komunën e tyre pranë Zyrës së Migracionit.

Zyra e Migracionit do të botojë më pas një listë të zonave që janë në dispozicion për këdo që planifikon të rregullojë akomodimin e tyre. Saktësisht ato që komunat, pas konsultimit me secilen Zyren administrative të qarkut, duhet t’i raportojnë Zyrës së Migracionit.
Zyra e Migracionit nuk ka vendosur ende nëse do të jetë në adresa specifike,emër të rrugës/lagjes, me kodet postare zone.
Sapo të merret një vendim mbi procedurën, Zyra e Migracionit do të ndajë informacione për këtë. Sidoqoftë, nuk ka pengesa që komunat të fillojnë punën për identifikimin e zonave të cilat më vonë do t’i raportohen Zyrës së Migracionit.

Aktualisht, rreth 17,000 azilkërkues jetojnë në një nga rezidencat e Zyrës së Migracionit në të gjithë vendin, ndërsa 22.500 azilkërkues kanë zgjedhur të rregullojnë akomodimin e tyre.

Kushdo që tashmë jeton në një zonë e cila, nga 1 korriku 2020, është përfshirë në listën e Zyrës të Migracionit të zonave me sfida socio-ekonomike nuk preket nga ndryshimi i ligjit.

Këto komuna do të jenë në gjendje të raportojnë se një ose më shumë pjesë të komunës do të mbulohen nga rregulloret, pranë Zyrës të Migracionit:
Borlänge,
Borås,
Botkyrka,
Eskilstuna,
Filipstad,
Gävle,
Gothenburg,
Halmstad,
Helsingborg,
Huddinge,
Järfälla,
Jönköping,

Karlskrona,
Katrineholm,
Kristianstad,
Landskrona,
Linköping,
Malmö,
Motala,
Norrköping,
Nyköping,
Perstorp,
Sandviken,
Stockholm,
Södertälje,
Trollhättan,
Uddevalla,

Uppsala,
Västerås,
Växjö,
Åstorp
Örebro.