Allt fler mycket för tidigt födda överlever - Vårdfokus

svensktmedborgarskap Instagram posts - Gramho.com❤️ Fëmijëve të lindur në Suedi u jepet e njëjta shtetësi si prindërit e tyre. Nëse prindërit e fëmijës janë shtetas të një vendi jashtë BE-së, prindërit DUHET të bëjnë kërkesë për leje qëndrimi për fëmijën. Fëmijës zakonisht i jepet i njëjti pozicion siç kanë prindërit.


Qytetarë të BE-së dhe qytetarë të EEA-së


Me termin shtetas të BE-së, Zyra Suedeze e Migracionit u referohet gjithashtu qytetarëve të vendeve të EEA-s Islandë, Lihtenshtajnit dhe Norvegjisë të cilët gjithashtu janë subjekt i lëvizjes së lirë brenda BE-së. Qytetarët e vendeve të BE dhe EEA nuk kanë nevojë për leje qëndrimi për të jetuar në Suedi.


Fëmijët e lindur pas 1 Prillit 2015


Nëse një fëmijë ka lindur pas 1 prillit 2015, ai ose ajo bëhet një qytetar suedez që nga lindja nëse njëri prej prindërve është shtetas suedez, pavarësisht se ku ka lindur fëmija.

Një fëmijë i lindur pas 1 Prillit 2015 i jepet gjithmonë shtetësi Suedeze

  1. Disa nga prindërit janë shtetas suedez. Nuk ka rëndësi nëse fëmija ka lindur në Suedi apo jashtë saj
  2. Dhe nese një prind i ndjerë i fëmijës ishte një shtetas suedez në vdekjen e tij.


Fëmijët e lindur para 1 Prillit 2015

Nëse nëna e fëmijës është suedeze

Një fëmijë i lindur para 1 prillit 2015 por pas 1 korrikut 2001 nga një grua që është shtetase Suedeze është automatikisht një shtetas suedez.


Shtetësia merret automatike përmes lindjes, birësimit ose martesës prindërore

Fëmijët mund të bëhen automatikisht shtetas suedez përmes lindjes, birësimit ose nëse prindërit martohen. Në rastet kur fëmijët nuk marrin shtetësinë suedeze automatikisht, mund të ketë një mundësi për të aplikuar ose paraqitur një kërkesë për nënshtetësi Suedeze.

Fëmijë suedezë të lindur jashtë vendit

Nëse fëmija juaj është bërë automatikisht shtetas suedez gjatë lindjes, duhet të mendoni për gjëra të caktuara. Për ta regjistruar fëmijën vetëm në Suedi, duhet të kontaktoni Zyrën Suedeze të Taksave dhe të bëni një njoftim për emrin. Lexoni më shumë rreth asaj se si ta bëni atë në faqen e internetit të Zyrës Suedeze të Taksave.

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html

Ju mund të kërkoni një pasaportë për fëmijën gjatë një vizite në Suedi. Lexoni më shumë në faqen e internetit të policisë për informacion se si ta bëni atë.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/

Nëse dëshironi të aplikoni për një pasaportë suedeze për fëmijë jashtë vendit, kontaktoni Ambasadën Suedeze ose Konsullatën e Përgjithshme. Lexoni më shumë në faqet e internetit të ambasadave dhe konsullatave suedeze.

https://www.swedenabroad.se/


Nëse babai i fëmijës është suedez

Nëse fëmija ka lindur para 1 prillit 2015, por pas 1 korrikut 2001 në Suedi dhe babai është shtetas suedez, fëmija gjithashtu bëhet shtetas suedez. Nëse nuk jeni i martuar, komiteti shoqëror i komunës së pari duhet të përcaktojë atësinë. Kur të vendoset atësia, fëmija regjistrohet si shtetas suedez. Zyra Suedeze e Taksave më pas do të njoftojë Zyrën e Migracionit dhe nuk keni nevojë të kërkoni leje qëndrimi për fëmijën. Nëse akoma merrni një letër nga Zyra Suedeze e Migracionit që po kërkoni për leje qëndrimi për fëmijën, mund ta injoroni këtë letër.


Nënshtetas suedez nga prindërit që martohen

Kur një grua me nënshtetesi të huaj ka një fëmijë me një burrë suedez dhe fëmija lind jashtë vendit, fëmija nuk merr nënshtetësinë suedeze të babait, përveç nëse prindërit janë martuar me njëri-tjetrin.

Nëse prindërit martohen më vonë me njëri-tjetrin, fëmija bëhet shtetas suedez (nëse është nën 18 vjeç dhe i pamartuar). Thuhet se fëmija është bërë shtetas suedez përmes identifikimit. Eshtë lidhja e Zyrës së Taksave Suedeze në një uebfaqe tjetër, e cila hapet në një dritare të re që regjistron fëmijën si shtetas Suedez. Shtetësia Suedeze e fëmijës llogaritet më pas që nga dita kur prindërit u martuan me njëri-tjetrin.
https://www.skatteverket.se/

Nënshtetësia e dyfishtë

Një fëmijë që merr nënshtetësinë suedeze të nënës ose babait mund të marrë nënshtetësi të dyfishtë. Ajo vlen kur:

📍Ky fëmijë ka lindur në një vend ku ligji thotë se të gjithë fëmijët e lindur atje bëhen automatikisht shtetas të atij vendi
📍Fëmija merr nënshtetësinë e nënës me nënshtesi të huaj ose të babait gjatë lindjes.

Nënshtetas suedez përmes birësimit

Një fëmijë që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç dhe i cili është birësuar/adoptuar nga një shtetas suedez automatikisht merr shtetësinë suedeze pas birësimit nëse:

✅ Fëmija birësohet/adoptohet përmes një vendimi në Suedi ose në një vend tjetër Nordik
✅ Fëmija birësohet/adoptohet përmes një vendimi për birësimin e huaj të aprovuar në Suedi nga Ligji Suedez i Familjes dhe
Autoriteti i Ndihmës së Prindërve (MFoF)
✅Miratimi vlen në Suedi për shkak të ligjit.

Ligji: Birësimi duhet të jetë vendosur ose aprovuar pas 30 qershorit 1992. Një fëmijë që është bërë 12 vjeç në kohën e birësimit mund të bëhet shtetas suedez përmes aplikimit.

Lejet për fëmijët që nuk kanë shtetësi suedeze

Kur Zyra e Migracionit merr një informacion që një fëmijë pa shtetësi Suedeze, që ka lindur në Suedi, Zyra e Migracionit u dërgon një letër prindërve.
Janë prindërit ata që duhet të bëjnë kërkesë për leje qëndrimi për fëmijën e tyre.