Uluslararası Politika Akademisi – (UPA) – EUROPEAN INTEGRATION


Integrimi ka të bëjë me takimin e grupeve të ndryshme në shoqëri dhe një shkëmbim me njëri-tjetrin.
Integrimi ka të bëjë me ndjenjën e përkatësisë në shoqëri. Kjo do të thotë që të gjithë duhet të ndjehen si pjesë e shoqërisë suedeze. Integrimi ka të bëjë me takimin e grupeve të ndryshme në shoqëri dhe një shkëmbim me njëri-tjetrin.Në Suedi, qeveria është përgjegjëse për formimin e politikës suedeze të integrimit. Prandaj, Qeveria ofron mbështetje shtesë për emigrantët e sapoardhur gjatë viteve të para në Suedi. Qëllimi është që ata që janë të ri në Suedi të kenë një fillim të mirë dhe kushtet e duhura për të jetuar një jetë të pavarur.
Integrimi i suksesshëm do të thotë të njohësh përkatësinë në shoqëri dhe të takosh njerëzit me të cilët jeton, se je mësuar me mjedisin dhe njerëzit dhe ata nga ana e tyre janë mësuar me ty/ju. Integrimi nuk është asgjë që përfundon me lejimin e një personi të qëndrojë në vend, të punojë, të studiojë dhe të vendoset atje. Qëllimi i integrimit është që të ardhurit mund të thonë se ky është vendi i tyre i lindjes dhe se ata mendojnë se kanë një përgjegjësi në vendin e ri dhe përfundimisht askush nuk mund të dyshojë në përpjekjet e tyre dhe se ata janë pjesë e shoqërisë.
Sot kemi shumë kultura të ndryshme që jetojnë dhe punojnë në shoqërinë tonë dhe me to vijnë zakonet, zakonet, normat dhe vlerat e ndryshme. Shumë nga emigrantët që vijnë në Suedi kanë arsim, përvojë dhe aftësi në bagazhin e tyre, por kjo nuk vlerësohet gjithmonë në tregun e punës. Jo vetëm kaq….Njerëzit me prejardhje të imigrantëve është shpesh e vështirë të gjejnë një vend pune dhe të jenë në gjendje të përballojnë jetesën e tyre. Shumë prej tyre janë varur nga kontributet për jetesën e tyre. Krijon probleme sociale dhe çon në përjashtim.Sot, integrimi është një koncept i debatuar.Lufta civile në Siri ka shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe ka shpërngulur miliona njerëz.Integrimi ka të bëjë me faktin se disa palë shkëmbejnë njohuri dhe përvojë për t’u rritur së bashku. Me fjalë të tjera, përgjegjësia për integrimin e suksesshëm qëndron pjesërisht në institucionet e ndryshme të shoqërisë nga niveli kombëtar në atë komunal, ku politika dhe biznesi së bashku bëjnë të mundur që emigrantët të bëhen pjesë e shoqërisë suedeze. Përveç kësaj, emigrantët gjithashtu kanë një përgjegjësi të bëjnë atë që munden për t’u integruar. Qeveria suedeze e përshkruan integrimin si një çështje jo vetëm për emigrantët, por për tërë shoqërinë. Një shoqëri përbëhet nga banorët e saj dhe me kaq shumë imigrantë të sapoardhur për tu integruar do të thotë që edhe shoqëria duhet të ndryshojë në mënyrë që të pasqyrojë njerëzit që jetojnë në të. Integrimi nuk është pra çështje vetëm për dhe për emigrantët, pasi ne jetojmë në një shoqëri me diversitet etnik dhe kulturor, integrimi ka të bëjë me njerëzit në komunitet që plotësojnë njëri-tjetrin dhe kontribuojnë me aftësitë dhe përvojën e tyre.

🌐Etniteti dhe grupi etnik.

Termi etnik është përshkruar sot për të shpjeguar marrëdhëniet shoqërore midis grupeve të njerëzve që e konsiderojnë veten të kenë kulturë të ngjashme. Brenda grupit etnik, vetë-identifikimi është i rëndësishëm. Në botën perëndimore sot, njerëzit e përcaktojnë veten në terma kombëtare ndërsa pakicat & grupet etnike në pjesë të tjera të botës përshkruhen si grupe etnike. Brenda grupeve etnike ka identitete të ngjashme sociale dhe kulturore, por nuk ka kufij dhe ligje kombëtare që shënojnë se kush i përket këtij grupi.Qeveria suedeze dëshiron që të gjithë të jenë pjesë e komunitetit, pavarësisht se ku kanë lindur dhe cila është prejardhja e tyre etnike.

🌐Termi emigrant.

Nuk ka një përcaktim specifik për termin emigrant, prandaj termi i referohet gjërave të ndryshme kur, për shembull, numri i emigrantëve në një vend duhet të përshkruhet. Statistikisht, një emigrant është llogaritur si një person të cilit i lejohet të vendoset në Suedi për më shumë se një vit, dhe kështu është regjistruar në Suedi.

Gjuha!

Gjuha është më e rëndësishmja dhe çelësi për integrimin, vendet e punës dhe suksesin. Integrimi i mirë dhe me cilësi të lartë është plotësisht i pamundur pa komunikim, kështu që ju duhet të mësoni gjuhën zyrtare në vend.
Integrimi është një proces i dyanshëm sepse është e rëndësishme të bisedojmë me njëri-tjetrin, sepse gjuha është çelësi për komunikimin midis nesh njerëzit. Gjatë bisedimeve, mundësia për t’u njohur me kulturat e tjera në takimin me individë me prejardhje shpesh është krejtësisht e ndryshme nga ato që kanë më shumë suedezët.Në këtë mënyrë krijohet mirëkuptimi në grupet e bisedave, sqarimi i problemeve të jetës së njerëzve të tjerë dhe një pasqyrë më e madhe për çështjet e integrimit. Shumë njerëz gjithashtu vlerësojnë që janë në gjendje të marrin pjesë në një biznes domethënës që është një gëzim dhe përfitim dhe veçanërisht kur ata mendojnë se mund të ndihmojnë veten duke ndihmuar të tjerët
Gjuha përcakton nëse dikush konsiderohet një emigrant apo jo. Ju mund të shihni qartë se njerëzit preferojnë të flasin anglisht edhe pse flasin suedisht.Suedezët janë më kuriozë në lidhje me të folurit në anglisht. Në fund të fundit, shumë njerëz kanë qenë në vende të tjera,ose kanë shikuar shfaqje televizive nga atje.Një pushim në anglisht është shumë më i pranueshëm sesa, për shembull, një shqipfolës.
Duhet të jetë më e lehtë për të sapoardhurit që të mësojnë suedisht. Sidoqoftë, nuk duhet të harrojmë se të mësosh një gjuhë është punë e vështirë. Një duhet të ketë vullnet, të kërkojë ndihmë dhe të praktikojë-praktikojë-praktikojë gjuhën gjatë gjithë kohës.

Suedia po bën përpjekje të mëdha për sa i përket integrimit.
Ndarja vullnetare ose e detyruar dhe asimilimi i detyruar është diçka që nuk dëshirohet në shoqëri. Sot, integrimi prek shumë fusha të shoqërisë, siç janë demografia, arsimi, tregu i punës, të ardhurat, familjet dhe banesat, ndikimi dhe fuqia dhe kushtet e jetesës.

Rruga drejt integrimit të suksesshëm
Integrimi është një koncept që debatohet. Me emigracionin e madh që Suedia ka përjetuar vitet e fundit, integrimi i emigrantëve në shoqëri është bërë një debat/temë e nxehtë dhe si rruga për të shkuar atje ka mendime të ndryshme. Përqendrimi është në sqarimin e perspektivës së emigrantëve.
Koncepti i integrimit është i vështirë për t’u përshkruar sepse të gjitha mundësitë e imigrantëve në Suedi dhe mënyra e tyre në shoqërinë suedeze janë të ndryshme.
Si një emigrant/e, nuk është e nevojshme të bëni një përpjekje të veçantë për t’u integruar. Integrimi, besoj është një proces që vjen me kohën, sa më gjatë të jetojë imigranti në Suedi, aq më i integruar bëhet ai. Integrimi është pra një proces që mund të shtrihet në disa gjenerata, por do të thotë se ai ndryshon nga një person në tjetrin.Ka faktorë që ndikojnë se sa i integruar është një imigrant. Dua të them që një emigrant i cili nuk punon, socializohet dhe ka interesa të përbashkëta me të tjerët në shoqëri nuk është veçanërisht i integruar sepse integrimi ka të bëjë me dhënien dhe marrjen. Herët apo vonë të gjithë emigrantët do të përshtaten me kulturën suedeze.
Nëse jo moshat e mëdha, familjet e emigrantëve do të bëhen më shumë si familje suedeze pasi jetojnë në Suedi. Kështu që, integrimi bëhet çështje natyrore për shumicën.
Iintegrimi nuk ka të bëjë me të mësuar drejtpërdrejt të flasësh suedisht ose të fillosh menjëherë punën. Them se integrimi ka të bëjë me hap pas hapi duke iu përshtatur jetës në Suedi.

Integrimi nuk kërkon që emigrantët të heqin dorë nga identiteti i tyre kulturor. Integrimi është përshkrimi dhe rezultati i procesit, rezultat i përshtatjes së njerëzve me prejardhje të huaj në shtëpinë e tyre të re.