❗INFORMACION❗

Informacion rrreth dokumentacionit që nevojitet kur ti/ju MARTOHENI apo bashkëjetoni me një nënshtetas suedez.
(Pa marrë parasysh se ku ka lindur ai/ajo, qoftë me origjinë Shqiptare apo nga një shtet tjetër..)

Nëse jeni nënshtetas/e i një vendi jashtë BE-së dhe doni të transferoheni tek një anëtar i familjes në Suedi, do t’ju duhet një LEJE qëndrimi.
Ju mund të merrni një LEJE qëndrimi nëse jeni të martuar, keni hyrë në një partneritet, ose keni qenë bashkëjetesë me dikë që tani jeton në Suedi.

Bashkëshortja/bashkeshorti në Suedi duhet të jetë një shtetas suedez, të ketë LEJE qëndrimi të përhershëm, të drejtën e qëndrimit të përhershëm ose një kartë qëndrimi të përhershëm.
( Qofshin ato Bashkëshort/ bashkëshorte, apo partnerët bashkëjetues ) Bashkeshorti/bashkeshortja duhet të regjistrojë martesën ose partneritetin tuaj ne Zyren Suedeze të Taksave.

Kërkesat e mbështetjes ekonomike.

Ju që jetoni në Suedi duhet të jeni në gjendje të mbështesni veten dhe anëtarët e familjes që aplikojnë për leje qëndrimi.
Ju duhet gjithashtu të keni një shtëpi me madhësi dhe standard të mjaftueshëm për të jetuar.

Nëse ju që jetoni në Suedi (pra personi qe ka nenshtetesine suedeze ) nuk ka të ardhura të mjaftueshme ose strehim të mjaftueshëm, anëtarja/gruaja/burri juaj nuk duhet të aplikoj për leje qëndrimi, por duhet te prisni derisa t’i plotësoni kushtet formale.

Nëse ti/ju paraqisni dokumentacion/informacion të ri për kërkesën rreth mbeshtetjes ekonomike pasi të jetë marrë një vendim, zyra e migracionit NUK MUND të rishqyrtojë vendimin.
Por nga ana tjetër, vendimi mund të apelohet në gjykatën e migracionit, kjo do të thotë se koha e pritjes do të jetë shumë e gjatë.
Prandaj perhere ju duhet të tregoni dokumentacionin që keni të ardhura të rregullta, jeni ne marredhinie pune, në mënyrë që të mbështetëni veten dhe anëtarët e familjes që aplikojnë për leje qëndrimi.

Ju gjithashtu mund të përmbushni kërkesën e pranueshmërisë nëse keni një pasuri të mjaftueshme në të cilën ju dhe anëtarët e familjes që aplikojnë për leje qëndrimi mund të jetojnë me te ardhurat tuaja…

PYETJE❓
Sa duhet të jenë të ardhurat tuaja në mënyrë që ju të përmbushni kërkesën e varësisë, varet se sa e madhe është familja dhe sa janë shpenzimet tuaja të jetesës.

Ju duhet të keni të ardhura që, pasi zbriten kostot e strehimit, korrespondojnë me një të ashtuquajtur shumë normale. Kjo do të thotë që pasi shtëpia të paguhet çdo muaj, do të keni para që do të mjaftojnë, përveç të tjerash, ushqim, veshëmbathje, higjenë, telefon, mbajtje të shtëpisë, sigurime dhe shpenzime të tjera të vogla për nevoja të përkohshme.
Për vitin 2020, shuma normale
📍5,002 SEK për një të rritur të vetëm.
📍8.264 SEK për bashkëjetues të bashkëshortëve ose bashkëjetuesve.
📍2,654 SEK për fëmijë deri në 6 vjeç.
📍3,055 SEK për fëmijë 7 vjeç ose më të rritur.

Ju gjithashtu mund të përmbushni kërkesën e pranueshmërisë nëse keni një pasuri në të cilën ju dhe anëtarët e familjes që aplikojnë për leje qëndrimi mund të jetojnë për të paktën pesë vjet.

APLIKIMI MUND TË BËHET NË INTERNET.

Anëtari i familjes tuaj (bashkëshorti/bashkëshortja) mund të bëjë kërkesë për leje qëndrimi në internet. Përveç adresës suaj, numrit të telefonit dhe adresës elektronike, anëtarit tuaj të familjes i duhet edhe numri juaj i sigurimeve shoqërore suedeze kur plotësoni kërkesën e tij ose saj. Me ndihmën e numrit tuaj të sigurimeve shoqërore.

FËMIJËT MBI MOSHËN 18 VJEC

Fëmija i rritur i një prindi, domethënë fëmijët që kanë mbushur moshën 18 vjeç, nuk kanë të njëjtën të drejtë si fëmijët që janë nën 18 vjeç të ribashkohen me një prind që jeton në Suedi. Fëmijët e rritur nuk konsiderohen automatikisht të varur nga prindërit e tyre, por llogariten sipas ligjit si “të afërm të tjerë të ngushtë” dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme mund t’u jepet një leje qëndrimi për t’u transferuar te prindërit e tyre në Suedi.

📍1. Pasi të keni jetuar mbi dy vite bashkë në Suedi, mund të aplikoni për përmanent.
📍2. Pasi të keni jetuar tre vite bashkë në Suedi, mund të aplikoni për nënshtetesi Suedeze.
📍3. Pastaj aplikoni për pashaporten Suedeze

Pregatiti Vera Moore