Nëse më parë keni bërë kërkesë për azil ose jeni anëtar i familjes së një personi që më parë ka aplikuar për azil dhe ka marrë një leje qëndrimi të përkohshëm sipas Aktit të përkohshëm, duhet të aplikoni për një zgjatje të lejes tuaj të qëndrimit nëse dëshironi të qëndroni në Suedi.

Ky informacion vlen për ata që kanë një leje qëndrimi me afat të caktuar sipas Aktit të Përkohshëm për shkak të:

@Keni nevojë për mbrojtje (azil)
@Ju studioni në nivelin e shkollës së mesme
@Keni rrethana të veçanta ose jashtëzakonisht rënduese
@Ekzistojnë pengesa të përkohshme për përmbarimin
@Ju jeni anëtar i familjes së dikujt që ju është dhënë një leje qëndrimi për mbrojtje (azil).

APLIKONI NE INTERNET.

Për të aplikuar për një leje qëndrimi të zgjatur në internet, ju duhet një kod personal. Ju do të merrni kodin në një letër që merrni nga Bordi Suedez i Migracionit dy muaj para se të skadojë leja juaj e qëndrimit.

Zyra suedeze e migracionit dërgon kodin në adresën tuaj të regjistrimit. Prandaj, mos harroni të njoftoni zyrën Suedeze të Taksave nëse ndryshoni adresën tuaj të shtëpisë. Ju duhet gjithashtu numri juaj i përcaktimit, i cili mund të gjendet në vendimet dhe letrat e Bordit Suedez të Migracionit.
https://www.migrationsverket.se/digitalforlangningsansokan/

JU LUTEM APLIKONI 2 muaj para se të skadojë leja e qëndrimit

Eshtë e rëndësishme që të aplikoni për një zgjatje para se të skadojë leja juaj e qëndrimit, por jo më parë se dy muaj para se të skadojë.

Nëse jeni disa në familje, gjendja e të cilave përfundon afërsisht në të njëjtën kohë, duhet të aplikoni për një zgjatje në të njëjtën kohë. Nëse aplikoni me postë, duhet të plotësoni një formular aplikimi për secilin anëtar të familjes dhe t’i dërgoni ato me një zarf të përbashkët pranë Bordit të Migracionit.

Nëse nuk aplikoni për një zgjatje përpara se të skadojë leja juaj e qëndrimit, mund të mos punoni ndërsa prisni një vendim. Ju gjithashtu rrezikoni të humbni disa përfitime, të tilla si mbështetja e themelimit, grantet e studimit ose shtesa prindërore.

Në aplikimin tuaj ju thoni pse dëshironi të aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur. Në mënyrë që kërkesa juaj të jetë e plotë, ju shpesh duhet të paraqisni bashkëngjitje, dmth formularë shtesë ose dokumente që tregojnë se i plotësoni kërkesat. Cilat bashkëngjitje duhet të paraqisni varet nga arsyeja pse doni të qëndroni në Suedi. Meqenëse mund të keni disa arsye të ndryshme për të dëshiruar të qëndroni në Suedi, mund të dërgoni me disa bashkëngjitje. Shtojcat duhet të dërgohen me postë pranë zyres/bordit suedez të migracionit. Kjo vlen edhe për ju që aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur në internet. Duhet më shumë kohë për të përpunuar kërkesën tuaj nëse duhet t’ju kujtojmë të paraqisni bashkëngjitjet tuaja.

Ju mund të aplikoni për një zgjatje të lejes tuaj të qëndrimit:

Nese keni nevojë për mbrojtje (azil)
@Ju mund të mbështeteni veten si një punonjës ose i vetëpunësuar në Suedi
@Ju jeni një anëtar i familjes së një personi që banon në Suedi
@Ju studioni në nivelin e shkollës së mesme
@Ju dëshironi të kërkoni punë pasi të keni mbaruar studimet në shkollë të mesme
@Ju duhet të qëndroni në Suedi për arsye shëndetësore.

AZIL ( Keni nevojë për mbrojtje )
Nëse doni të qëndroni në Suedi sepse keni nevojë për mbrojtje (azil), duhet të përgjigjeni nëse keni të njëjtat arsye si më parë ose nëse keni arsye të reja për të cilat nuk na keni thënë.
Nëse keni të njëjtat arsye si më parë, nuk keni pse t’i tregoni përsëri. Zyra/bordi i migracionit suedez e di se cilat arsye keni përmendur më parë.
Ju nuk keni nevojë të paraqisni ndonjë bashkëngjitje për të treguar arsyet e mbrojtjes që keni. Nëse dëshironi të aplikoni vetëm për një zgjatje sepse keni nevojë për mbrojtje në Suedi, mjafton të plotësoni formularin e aplikacionit në internet ose aplikacionin. Sidoqoftë, mund t’ju duhet të paraqisni bashkëngjitje nëse keni kontrolluar sepse keni disa arsye për të aplikuar për një shtesë.
Nëse deklaroni se keni arsye të reja, ne do t’ju kontaktojmë për të mësuar më shumë se pse keni nevojë për mbrojtje. Arsyet e reja të mbrojtjes mund të jenë që, për shembull, diçka ka ndodhur pasi të keni aplikuar për azil, diçka që nuk i keni thënë Bordit të Migracionit ose gjykatës

Politika/Rregullat e Azilit.

Cdo kush që dëshiron të marrë mbrojtje në Suedi duhet të paraqesë kërkesën e tij për azil në policinë kufitare kur ai ose ajo të hyjë në Suedi, ose në një nga njësitë e aplikimit të zyrës/bordit të Migracionit.Zyra/bordi suedez i migracionit NUK MUND TE APROVOJE  një kërkesë për azil që paraqitet në një ambasadë Suedeze. Kushdo që nuk ka mundësi të shkojë në Suedi për të kërkuar mbrojtje mund të kontaktojë UNHCR.
Kjo është rregullorja e Dublinit që përcakton se ku brenda BE-së duhet të merret në konsideratë aplikimi. Ju nuk mund të zgjidhni se cili vend po shqyrton kërkesën tuaj për azil (Rregullorja e Dublinit)
Sipas Rregullores së Dublinit, një person që emigron në Evropë duhet të kërkojë mbrojtje në vendin e parë të sigurt, në të cilin vjen.

Kur aplikoni për azil në Suedi, Bordi i Migracionit fillon duke hetuar nëse është Suedia apo një vend tjetër i BE-së që është përgjegjës për kërkesën tuaj për azil. Nëse ju është dhënë vizë, keni disa lloje të lejes së qëndrimit ose keni kërkuar azil në një vend tjetër të BE-së gjatë rrugës për në Suedi, mund t’ju duhet të ktheheni atje. Këto rregulla janë të përfshira në Rregulloren e Dublinit.

Arsyet e dhënies së lejes së qëndrimit të azilkërkuesve

Suedia ka nënshkruar Konventën e KB për Refugjatët. Kjo do të thotë, mes të tjerash, që Suedia duhet të shqyrtojë kërkesën e secilit person për azil individualisht.

Provimi individual përfshin marrjen në konsideratë të identitetit gjinor dhe orientimit seksual të aplikantit; për shembull, nëse aplikanti është gay ose biseksual ose është një person trans.

Suedia do t’i japë një leje qëndrimi një refugjati sipas Konventës së KB, por gjithashtu edhe për nevoja alternative të mbrojtjes, në përputhje me rregullat e zakonshme të BE-së.

refugjat

Sipas Konventës së Refugjatëve, ligjit Suedez dhe rregullave të BE-së, ju jeni refugjat nëse keni arsye të bazuara për t’u frikësuar nga persekutimi për shkak të

@Rraces
@Kombësi
@Pikëpamjet fetare ose politike
@Orientimi seksual ose
@Që i përkasin një grupi të caktuar komunitar.

Persekutimi mund të vijë nga autoritetet e vendit. Mund të jetë gjithashtu që autoritetet nuk mund ose nuk duan të ofrojnë mbrojtje kundër përndjekjes nga individë ose grupe.

Cdo kush që konsiderohet se është refugjat, merr një deklaratë të statusit të refugjatit, e cila është një status i njohur ndërkombëtarisht bazuar në Konventën e KB për Refugjatët dhe rregullat e BE-së.

Kushdo që ka një deklaratë të statusit të refugjatit, normalisht do të marrë një leje qëndrimi për tre vjet.

NEVOJAT ALTERNATIVE PER MBROJTJE.
Si kërkesë alternative për mbrojtje, konsiderohet:
@Rrezikon të ndëshkohet me vdekje
@Rrezikon që t’i nënshtrohet ndëshkimit trupor, torturës,
 trajtimit ose dënimit       tjetër çnjerëzor ose poshtërues, ose
@Si civil, ekziston një rrezik serioz nga dëmtimi për shkak të konfliktit
  të armatosur.

Kush konsiderohet se ka nevojë për mbrojtje alternative merr një deklaratë alternative të mbrojtjes bazuar në rregullat e BE-së.
Kushdo që ka një deklaratë të statusit të mbrojtjes, normalisht do të marrë një leje qëndrimi për 13 muaj.

MBROJTJE NE RASTE TE TJERA.
Në raste të jashtëzakonshme, azilkërkuesit mund të marrin një leje qëndrimi edhe pse nuk kanë nevojë për mbrojtje nga persekutimi. Kërkohen rrethana të veçanta, që do të thotë se një vendim për të refuzuar një leje qëndrimi do të binte ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Suedisë. Kjo mund të përfshijë, për shembull, persona me një gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë ose persona që i janë nënshtruar trafikimit njerëzor.

PERJASHTIME NGA E DREJTA E MBROJTJES
Nëse gjatë hetimit të aplikacionit tuaj bëhet e qartë se keni kryer krime lufte, krime kundër njerëzimit ose krime të tjera të rënda, ose nëse paraqisni një kërcënim për sigurinë e mbretërisë, nuk mund të merrni azil në Suedi. Akoma mund të merrni një leje qëndrimi të kufizuar me kohë nëse nuk jeni në gjendje të ktheheni në vendin tuaj sepse rrezikoni të vriteni ose të persekutoheni atje.

FEMIJET QE KERKOJNE AZIL.
Ligji përcakton që zyra/bordi i migracionit duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë interesave më të mira të fëmijës. Të gjithë fëmijët që mund dhe do të kenë të drejtë të flasin dhe të dëgjohen. Arsyet e azilit të fëmijëve duhet të ekzaminohen në veçanti – një fëmijë mund të ketë arsye të tjera për azil nga prindërit. Kur shqyrton arsyet e azilit të fëmijës, administratori duhet, sa më shumë që të jetë e mundur, të përshtatë hetimin në moshën, pjekurinë dhe shëndetin e fëmijës. Fëmija ka të drejtë të ketë një të rritur me të gjatë hetimit. Mund të jetë një prind, një kujdestar tjetër, një njeri i mirë,ose një ndihmës publik.

JU MUND TE MBESHTETENI VETEN SI NJE PUNONJES OSE I VETEPUNESUAR NE SUEDI.
Ju mund të kërkoni një leje qëndrimi të zgjatur sepse mund të mbështeteni veten si një punonjës ose një person i vetëpunësuar. Nëse i plotësoni të gjitha kërkesat, mund të merrni një leje qëndrimi të përhershëm. Ju mund të grumbulloni të ardhurat tuaja nga punë të shumta, ose nga punësimi dhe ndërmarrja juaj. Nëse nuk i përmbushni të gjitha kërkesat për një leje qëndrimi të përhershëm për shkak të punës tuaj, ju mund të merrni një leje qëndrimi të zgjatur për arsye të tjera që specifikoni në aplikacionin tuaj.

Për të aplikuar, duhet të paraqisni, përveç aplikacionit në internet ose formularit të aplikimit, formularin e informacionit për mbeshtetje finaciare, numrin 202011. Ai thotë në formularin se cilat shtojcat e tjera mund t’ju duhet të paraqisni. Nëse jeni punonjës, duhet të paraqisni kontratën tuaj të punës

JU QE JENI NJE ANETAR I FAMILJES SE NJE PERSONI QE BANON NE SUEDI.
Nëse keni një leje qëndrimi sepse jeni bashkëshorti ose bashkëjetuesi i një personi me leje qëndrimi të përkohshëm sipas ligjit të përkohshëm, mund të merrni një leje qëndrimi të zgjatur nëse ende jetoni së bashku. Kur përpunojmë kërkesën tuaj, ne do të kontrollojmë se jeni regjistruar në të njëjtën adresë.

Prandaj duhet të paraqisni bashkëngjitjen e formualrit nr 242011B
Ju duhet të plotësoni formularin së bashku dhe të dy duhet ta nënshkruani atë.

Ju nuk keni nevojë të paraqisni këtë bashkëngjitje për fëmijët nën 18 vjeç. Për fëmijët është e mjaftueshme të paraqisni formularin e aplikimit ose të bëni një aplikim në internet. Zyra/bordi suedez i migracionit përdor informacione nga aplikimet tuaja të mëparshme, ose regjistri i popullsisë i zyrës së taksave suedeze, për të konfirmuar që ju jeni një familje.

Ju gjithashtu mund të kërkoni një leje qëndrimi të zgjatur sepse keni një lidhje të re familjare. Kjo vlen për të dy ju që deri më tani keni pasur leje qëndrimi në Suedi sepse keni arsye mbrojtjeje, dhe ju që deri më tani keni pasur leje qëndrimi për shkak të lidhjes me një person në Suedi.

Një marrëdhënie e re familjare do të thotë që ju keni takuar dikë me të cilin jeni martuar ose jeni bërë bashkëjetues në Suedi. Bordi i Migracionit duhet të dijë më shumë për atë person dhe për marrëdhënien tuaj, prandaj ju duhet t’i paraqisni këto shtesa.
dhe në lidhje me marrëdhënien tuaj dhe për këtë arsye duhet të paraqisni këto shtesa.

@Kopjimi i faqeve të pasaportës tuaj që tregon identitetin tuaj dhe vlefshmërinë e pasaportës
@Pyetësori për kushtet e krijuara rishtazi (shtrirje), numri i formularit T78PDF

Ky eshtë personi me të cilin jeni martua, bashkëjetuar për tu përgjigjur në këtë formular.
Nëse doni të aplikoni për një zgjatje sepse keni një fëmijë i cili është një shtetas suedez ose ka një leje qëndrimi të përhershëm, duhet të paraqisni bashkëngjitjen.
Informacioni mbi familjen, e gjeni tek formulari me nr 238011.

Bashkëshortët, bashkëjetues të regjistruar

Ju mund të merrni një leje qëndrimi nëse jeni të martuar, keni hyrë në një partneritet të regjistruar ose keni qenë bashkëjetesë me dikë që tani jeton në Suedi.

Me bashkëjetesë nënkuptohet një çift që nuk janë të martuar, por që jetojnë dhe jetojnë së bashku si në një martesë. Se keni jetuar së bashku gjatë, për shembull, një vizitë turistike nuk është e mjaftueshme.

Nëse jeni partner i martuar/ sambo i regjistruar, i afërmi juaj duhet të regjistrojë martesën ose partneritetin tuaj me zyrës suedeze të taksave.

Nëse jeni një qytetar i BE-së dhe doni të transferoheni te një anëtar i familjes që është gjithashtu një shtetas i BE-së, mund të keni të drejtën e qëndrimit. Atëherë nuk keni nevojë për leje qëndrimi.

KERKESAT E MBESHTETJES FINANCIARE.
Personi me të cilin do të jetoni në Suedi duhet të jetë në gjendje t’i mbështesë të dy. Ai/ajo gjithashtu duhet të ketë një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm në të cilin mund të jetoni së bashku kur të transferoheni në Suedi.

JU DUHET TE JENI NE GJENDJE TE PROVONI IDENTITETIN TUAJ.
Për të marrë një leje qëndrimi për t’u transferuar te dikush në Suedi, ju duhet të jeni në gjendje të provoni identitetin tuaj. Ju zakonisht e bëni këtë me një pasaportë të vlefshme. Në disa raste, ju që nuk mund ta provoni identitetin tuaj me një pasaportë të vlefshme, mund të merrni një leje qëndrimi duke konfirmuar marrëdhëniet biologjike me personin në Suedi. Kjo vlen për familjet me fëmijë që jetojnë së bashku jashtë Suedisë.

JU QE DUHET TE QENDRONI NE SUEDI PER ARSYE SHENDETSORE.
Në raste të jashtëzakonshme, azilkërkuesit mund të marrin një leje qëndrimi edhe pse nuk kanë nevojë për mbrojtje nga persekutimi. Kërkohen rrethana të veçanta, që do të thotë se një vendim për të refuzuar një leje qëndrimi do të binte ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Suedisë. Kjo mund të jetë, për shembull, në lidhje me njerëzit me një gjendje shumë të rëndë shëndetësore.

Ju nuk keni nevojë të paraqisni një çertifikatë mjekësore tani. Ne do t’ju kontaktojmë nëse kemi nevojë për më shumë informacion.

Dërgoni formularë me postë-Pasi të paraqisni kërkesën tuaj.

Pas rreth një jave, ju do të merrni një letër që konfirmon që Bordi Suedez i Migracionit ka marrë kërkesën tuaj. Jo të gjithë ata që kanë aplikuar për një leje qëndrimi të zgjatur duhet të vizitojnë Bordin e Migracionit për një intervistë. Ne do t’ju kontaktojmë nëse kemi nevojë për më shumë informacion. Mund të na duhet të takohemi me ju për të bërë pyetje, për shembull nëse keni deklaruar në kërkesën tuaj se keni arsye të reja për azil. Ne gjithashtu mund t’ju kërkojmë të dërgoni informacion shtesë me letër.

Ju nuk duhet të largoheni nga Suedia ndërsa prisni për vendime. Në shumicën e rasteve, Bordi i Migracionit nuk mund t’i japë një leje qëndrimi të zgjatur një personi që është jashtë Suedisë. Për të hyrë në Suedi, ju duhet një kartë e vlefshme e lejes së qëndrimit. Kjo do të thotë që ju nuk do të jeni në gjendje të ktheheni në Suedi nëse jeni jashtë kur përfundon leja juaj e qëndrimit.
Me vendim
Kur bordi i migracionit të marrë një vendim, ne do t’ju dërgojmë një letër. Gjëja më e zakonshme është që ne përdorim të ashtuquajturin shërbim të thjeshtuar që do të thotë që ne ta dërgojmë vendimin me postë në shtëpi për ju. Në disa raste, ju do të merrni një njoftim që ju kërkon të merrni pjesë në një takim në zyrën/bordin suedez të migracionit për një oficer për t’ju thënë në lidhje me vendimin.
Për të qenë në gjendje t’ju dërgojmë letra dhe thirrje, zyra/bordi suedez i migracionit përdor kryesisht adresën tuaj të regjistrimit që marrin nga zyra suedeze e taksave. Prandaj, është e rëndësishme që të njoftoni zyrën suedeze të taksave nëse lëvizni. Zyra/bordi suedez i migracionit nuk mund të ndryshojë adresën tuaj të regjistrimit të popullsisë.
Nëse merrni një leje qëndrimi të zgjatur, do t’ju duhet një kartë e re e lejes së qëndrimit. Pastaj ju duhet të rezervoni kohë për të lënë gjurmët e gishtërinjve & të fotografoheni në mënyrë që zyra/bordi i migracionit të mund të prodhojë një kartë të re të lejes së qëndrimit për ju. Ju duhet të rezervoni një kohë për secilin anëtar të familjes që ka nevojë për një kartë të re të lejes së qëndrimit.

Rrezervo një takim/orar para se të vizitoni zyrën e migracionit.

Vendimi zakonisht përmban dy pjesë. Në pjesën e parë, zyra/bordi i migracionit vlerëson nëse keni nevojë për mbrojtje & nga ajo varet (nëse keni deklaruar në aplikacionin tuaj se keni nevojë për mbrojtje). Nëse zyra/bordi i migracionit konsideron se keni nevojë për mbrojtje, ju do të merrni një deklaratë mbrojtjeje, si një refugjat ose si një mbrojtje alternative në nevojë. Pjesa e dytë e vendimit thotë nëse keni të drejtë për leje qëndrimi dhe sa kohë duhet të jetë.

Nëse nuk jeni dakord me vendimin, mund të apeloni. Ju mund të apeloni nëse nuk merrni leje qëndrimi, ose nëse nuk merrni deklaratën e statusit të mbrojtjes që dëshironi. Ju nuk mund të apeloni se do t’ju jepet një leje qëndrimi e përkohshme.

Arsye të ndryshme.

Sa larg ju merrni lejen varet nga disa gjëra. Gjëja më e zakonshme është që ju të merrni një leje qëndrimi të re me afat të caktuar, e cila është e vlefshme për dy ose tre vjet. Kohëzgjatja e lejes që ju merrni varet nga fakti nëse keni statusin e refugjatit (tre vjet) apo statusin e mbrojtjes alternative (dy vjet). Nëse jeni anëtar i familjes së një personi që ka ardhur në Suedi si azilkërkues, zakonisht merrni aq leje qëndrimi sa merr ai person. Gjatësia e lejes në disa raste mund të jetë më e shkurtër nëse keni kryer një krim.

Nëse jeni duke studiuar në një shkollë të mesme, mund të merrni një leje qëndrimi me një periudhë më të gjatë vlefshmërie nëse ju nevojitet për të përfunduar arsimin tuaj. Ju gjithashtu mund të merrni një leje më të shkurtër nëse keni një leje për shkak të studimeve të shkollës së mesme, dhe keni mbetur më pak se dy vjet në arsimin tuaj të shkollës së mesme. Pas mbarimit të trajnimit mund të keni të drejtë të keni një leje qëndrimi deri në gjashtë muaj për të aplikuar për një vend pune.

Nëse tregoni se mund të mbështeteni veten si të punësuar ose të vetëpunësuar, mund të merrni qëndrim të përhershëm. Kjo vlen edhe për anëtarët e familjes suaj që kanë leje që ju përkasin dhe që kërkojnë një zgjatje me ju.

Personave pa shtetësi që kanë lindur në suedi dhe kanë leje qëndrimi në bazë të aktit të përkohshëm, në rrethana të caktuara, mund t’u jepet një leje qëndrimi e përhershme. Kërkohet që të jeni pa shtetësi që nga lindja, që ende nuk keni mbushur 21 vjeç & që keni jetuar në suedi për një kohë të caktuar.
Nëse nuk aplikoni në internet

Nëse nuk jeni në gjendje të aplikoni në internet, plotësoni formularin e aplikimit për zgjatjen e lejes së qëndrimit, formularin numër 200011 (i disponueshëm vetëm në suedisht). Ju mund ta plotësoni formularin në kompjuterin tuaj para se ta shtypni, ose t’i shtypni së pari dhe të plotësoni me dorë. Nëse nuk keni printerin tuaj, mund të merrni ndihmë për të shtypur formularin në bibliotekën më të afërt.

Aplikimi për zgjatjen e lejes së qëndrimit, numri i formularit 200011PDF

Të gjithë anëtarët e familjes duhet të kenë formën e tyre, përfshirë fëmijët. Të gjithë anëtarët e familjes që kanë leje qëndrimi të përkohshëm duhet të aplikojnë për një zgjatje të lejeve të tyre të qëndrimit në të njëjtën kohë. Kjo vlen për të dy ata që kanë aplikuar më parë për azil, dhe që erdhën më vonë në Suedi për t’u ribashkuar me anëtarët e familjes që kanë bërë kërkesë për azil dhe kanë marrë një leje qëndrimi të kufizuar me kohë.

Mos harroni të nënshkruani formën tuaj. Kujdestarët nënshkruajnë format e fëmijëve.

Ku t’i dërgoni format dhe bashkëngjitjet tuaja? Varet nga vendi ku jetoni.

Pregatiti Vera Moore