Informacion!

Për përsonat që kanë mbetur në Suedi dhe po presin të kthehen në Shqipëri.

Ditën e hënë me datën 13 Prill do publikohet një hapje graduale e rrugës të riatdhetsimit, me kushtet e detyrueshme të 14 ditëve të karentimit.

Sapo të kemi informacionin e plotë do e publikojmë menjëherë këtu në në faqen tonë..