Shkarkimi nga puna vlen kryesisht për selinë, që ndodhet në Södertälje, dhe fabrikat. Shitësit dhe qendrat e shërbimit nuk preken.

Në Södertälje, punojnë 15,000 njerëz , dhe numri i saktë i njerëzve të përfshirë është aktualisht i paqartë.

– Fatkeqësisht, nuk ka një shifër të saktë, por në parim të gjithë rreth 15,000 do te preken.

Do të ketë përjashtime për një numër të vogël njerëzish, të cilët, për shembull, punojnë me aktivitete kritike të biznesit që duhet të jenë në vazhdim e sipër, në mënyrë që, veç të tjerash, serviset e autorizuara në të gjithë botën për të mbajtur automjetet tona ne levizje, thotë Hans-Åke Danielsson, kryetari i shtypit në Scania, për Mitt i Stockholm.